Zakres świadczonych usług

Poniżej przedstawiam zakres usług, które świadczę dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Skorzystanie z mojej pomocy prawnej oznacza większą szanse na uzyskanie zamówienia na dogodniejszych warunkach. Pomogę bezpiecznie przejść przez skomplikowany proces oraz uniknąć niepotrzebnych problemów.

Zakres usług obejmuje między innymi:

Reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi oraz innymi organami.

 • Przygotowywanie porad prawnych oraz opinii prawnych dotyczących zasadności wnoszenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
 • Przygotowywanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
 • Przygotowywanie przystąpień do postępowania odwoławczego.
 • Reprezentowanie na posiedzeniach i rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 • Sporządzanie skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do sądów powszechnych oraz reprezentowanie w tych postępowaniach.
 • Sporządzanie wniosków o wszczęcie kontroli przez odpowiednie organy.
 • Sporządzanie pozwów oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi w postępowaniach dotyczących zwrotu niesłusznie zatrzymanego wadium.

Kompleksową obsługę prawną postępowania przetargowego.

 • Bieżące doradztwo w toku trwania postępowania.
 • Weryfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem formalno – prawnym.
 • Weryfikację wzoru umowy pod kątem formalno – prawnym oraz zaproponowanie modyfikacji.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z procedurą przetargową (pełnomocnictwa, umowy konsorcjum, treść zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby, itp.)
 • Przygotowanie pytań do Zamawiającego.
 • Sprawdzenie ofert lub wniosków wykonawcy pod kątem formalno – prawnym, pomoc w przygotowaniu oferty lub wniosku.
 • Sprawdzenie ofert lub wniosków konkurentów pod kątem formalno – prawnym.
 • Sporządzanie informacji dla Zamawiającego dotyczących niezgodności w ofertach lub wnioskach konkurentów.
 • Przygotowywanie informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego.
 • Pomoc w kontaktach z Zamawiającym – przygotowywanie odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów.
 • Przygotowywanie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Przygotowywanie wyjaśnień rażąco niskiej ceny.
 • Doradztwo prawne na etapie realizacji umowy.

Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych.

Przygotowywanie porad prawnych oraz opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Zapraszam do kontaktu,

Dawid Pantak

radca prawny

668 501 984

dawid.pantak@gmail.com

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Scroll to Top