Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Potrzebujesz wzoru? Potrzebujesz pomocy?

Ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Dawid Pantak01 września 2022Komentarze (0)

Ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – wielu wykonawców zastanawia się, czy jest możliwe.

Jest to bardzo istotne zagadnienie. Składanie wyjaśnień zaoferowanej ceny to przecież chleb powszedni wykonawców startujących w przetargach. Nic więc dziwnego, że chcieliby wiedzieć, czy jeżeli złożone przez nich wyjaśnienia okażą się niewystarczające, to czy otrzymają szanse na poprawę.

Temat ten nie jest jednak tak prosty, jak mógłby się wydawać.

Mam jednak nadzieję, że wyczerpująco wyjaśnię tę kwestię.

Zapraszam do lektury!

*****

Artykułu możesz również posłuchać w moim Podcaście Przetargowym:

*****

Co na to przepisy?

W przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma wprost odpowiedzi na pytanie, ile razy zamawiający możne wezwać wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Teoretycznie nie ma więc ograniczeń, żeby wezwać wykonawcę drugi raz, czy nawet kilka razy.

Przyjmuje się jednak, że takie wezwanie powinno mieć co do zasady miejsce tylko raz.

Po otrzymaniu wezwania wykonawca ma obowiązek przedstawić właściwe wyjaśnienia. Musi udowodnić, że jest w stanie wykonać zamówienie za zaoferowaną cenę. Wykonawca powinien więc przedstawić szczegółowe kalkulacje zaoferowanej ceny oraz dowody potwierdzające, że jest w stanie wykonać zamówienie za zaoferowaną cenę.

[Więcej o wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny możesz przeczytać w artykule >>Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Z kolei, jeżeli interesuje Cię ogólnie temat rażąco niskiej ceny, to koniecznie przeczytaj ten artykuł >>Rażąco niska cena]

Musimy pamiętać, że wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny kierowane jest zwykle do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. A zgodnie z Kodeksem cywilnym takie podmioty zobowiązane są do zachowania staranności właściwej dla profesjonalistów.

Jak mogę Ci pomóc z wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny?

1. Bezpłatne materiały

Możesz skorzystać z darmowej wiedzy, którą dzielę się na blogu, a także pobrać darmowego e-booka 5 największych błędów w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny.

2. Wzór wyjaśnień

Możesz kupić w moim sklepie internetowym produkt Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wzór z omówieniem i dzięki niemu samodzielnie przygotować wyjaśnienia. Sklep internetowy, w którym dostępne są również inne produkty dotyczące zamówień publicznych, znajdziesz pod tym >>linkiem.

3. Indywidualna pomoc

Możesz skorzystać z mojej indywidualnej pomocy. W tym celu napisz do mnie (dawid.pantak@legalkp.pl) lub zadzwoń (668 501 984). Stronę internetową prowadzonej przeze mnie kancelarii znajdziesz pod tym >>linkiem.

Co do zasady ponowne wezwanie do wyjaśnienia nie jest możliwe

Jeżeli jednak wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny udzielił wyjaśnień ogólnych, nieprzekonujących, nie załączył dowodów, to w takiej sytuacji oferta wykonawcyPonowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny zostanie odrzucona.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej w takiej sytuacji nie jest możliwe ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Ponowne wezwanie do wyjaśnienia sprowadzałoby się bowiem w takiej sytuacji do dania wykonawcy „drugiej szansy”. To z kolei jest sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych. Mam tutaj na myśli zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Idąc tym tropem zamawiający mógłby wzywać wykonawcę „do skutku”. To znaczy aż do momentu, gdy wyjaśnienia wykonawcy spełniałyby wszystkie wymagania. A nie o to przecież chodzi. To wykonawca, jako profesjonalista, ma obowiązek od razu przygotować prawidłowe wyjaśnienia.

Istnieją jednak przypadki, w których ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny będzie możliwe. Przyjrzyjmy się im.

Kiedy ponowne wezwanie do wyjaśnienia jest możliwe?

Żeby jednak kolejne wezwanie było możliwe, to przede wszystkim pierwsze wyjaśnienia złożone przez wykonawcę muszą być prawidłowe. Przez prawidłowe wyjaśnienia mam na myśli wyjaśnienia konkretne, przekonujące, spójne, logiczne oraz poparte odpowiednimi dowodami.

Pomimo przedstawienia przez wykonawcę takich wyjaśnień może pojawić się u zamawiającego potrzeba ponownego wezwania.

Na przykład zamawiający czytając treść wyjaśnień powziął jakieś nowe wątpliwości. Lub na przykład uważa, że pewne kwestie należy jeszcze doprecyzować.

W takim przypadku ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny jest możliwe.

Nie dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców czy uczciwej konkurencji, ponieważ pierwsze wyjaśnienia, których udzielił wykonawca, są prawidłowe, ale po prostu na ich podstawie pojawiły się kolejne wątpliwości, czy zagadnienia, które wymagają dodatkowego wyjaśnienia.

Na możliwość ponownego wezwania do wyjaśnień wpływa również treść pierwszego wezwania. Jeżeli miało ono charakter ogólny, a dopiero po otrzymaniu wyjaśnień zamawiającemu przyszło do głowy, że powinien dopytać o szczegółowe kwestie, to ma jeszcze możliwość to zrobić.

Potrzebujesz wsparcia z przygotowaniem wyjaśnień rażąco niskiej ceny?

Możesz skorzystać z mojej indywidualnej pomocy. W tym celu napisz do mnie (dawid.pantak@legalkp.pl) lub zadzwoń (668 501 984). Stronę internetową prowadzonej przeze mnie kancelarii znajdziesz pod tym >>linkiem.

Podsumowanie

Przepisy nie precyzują, ile ile razy zamawiający możne wezwać wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Przyjmuję się jednak, że takie wezwanie powinno mieć co do zasady miejsce tylko raz. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca ma obowiązek udowodnić, że jest w stanie wykonać zamówienie za zaoferowaną cenę.

Jeżeli tego nie zrobi, to jego oferta podlega odrzuceniu. Bez możliwości ponownego wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny jest możliwe tylko wówczas, jeżeli już pierwsze wyjaśnienia są rzetelne. W takiej sytuacji zamawiający może wystosować kolejne wezwanie do wyjaśnień, w którym zapyta o jakieś nowe wątpliwości lub poprosi o doprecyzowanie pewnych kwestii.

Nierzetelne pierwsze wyjaśnienia pozbawiają jednak możliwości skierowania kolejnego wezwania.

Dawid Pantak

radca prawny

e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl

telefon: 668 501 984

*****

5 największych błędów w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny

Zapisz się na Biuletyn Przetargowy oraz odbierz darmowego e-booka 5 największych błędów w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny.

*****

Mojego podcastu możesz słuchać również na YouTube:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: