Pełnomocnictwo do reprezentowania przed KIO

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) umożliwia złożenie odwołania i branie udziału w postępowaniu przez swojego przedstawiciela. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli nie chcesz lub nie możesz działać osobiście, lub też jeżeli, oprócz osobistego uczestnictwa, chcesz zapewnić sobie wsparcie innej osoby. Kwestia pełnomocnictwa, tak jak i wiele innych zagadnień, została zmieniona wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Poniżej przedstawię kilka informacji, o których musisz pamiętać w związku z kwestią, jaką jest pełnomocnictwo do reprezentowania przed KIO.

O tym, co jeszcze zmieniło się w zamówieniach publicznych z początkiem tego roku, poczytasz w tym artykule: Postępowanie przed KIO – zmiany 2021.

Tymczasem zapraszam do lektury.

Pełnomocnictwo do reprezentowania przed KIO w 2021 r.

Do końca roku 2020 pełnomocnikiem przed KIO mógł być w zasadzie każdy. Nowa ustawa mocno zawęziła krąg osób, które mogą reprezentować Cię na rozprawie. Obecnie pełnomocnikiem przed KIO może być:

 • adwokat lub radca prawny;
 • osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony;
 • osoba pozostająca ze stroną w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia;
 • pracownik osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej. 

Osoby niewymienione powyżej, w tym na przykład małżonek przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, nie mogą być pełnomocnikiem przed KIO w postępowaniu toczącym się według nowych przepisów.

pełnomocnictwo do reprezentowania przed KIO

Często zdarza się, że w rozprawie w imieniu jednego wykonawcy uczestniczy kilku pełnomocników. Moim zdaniem jest to dobra praktyka. Sprawy przed KIO mają charakter interdyscyplinarny i często poza kwestiami typowo prawnymi omawiane są sprawy związane ze szczegółami technicznymi danego produktu, usługi czy roboty. Z tego powodu udział jednego pełnomocnika może okazać się niewystarczający.

Należy wziąć jednak pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną. W związku ze stanem pandemii, ilość osób mogących naraz przebywać w sali została ograniczona i jest zależna od jej wielkości. Warto przed rozprawą upewnić się, ile osób może przebywać naraz w pomieszczeniu. Kiedy okaże się, że w sali przebywa zbyt dużo osób – arbiter ma prawo wyprosić część z nich.  

Opłata za pełnomocnictwo

Co jakiś czas pojawiają się wątpliwości, czy od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową. Moim zdaniem trzeba i KIO również stoi na takim stanowisku. Wysokość opłaty skarbowej to 17 zł od jednego pełnomocnictwa. Opłaty dokonujemy przelewem. Dane do przelewu znajdują się na stronie internetowej KIO, na dole strony.

Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo?

Koniecznie musi być pełnomocnictwem rodzajowym. A mianowicie musi wskazywać na to, że pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nie jest natomiast wystarczające pełnomocnictwo ogólne. Czasami zdarza się, że przedsiębiorca ma do np. pracownika tak duże zaufanie, że przekazuje mu pełnomocnictwo, które upoważnia go do działania we wszystkich sprawach (po prostu we wszystkich sprawach, bez ich wyszczególnienia). To jest właśnie pełnomocnictwo ogólne. Nie przejdzie ono jednak przed KIO. Musi być w nim wskazane, że pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania przed KIO. W pełnomocnictwie dla pracownika warto napisać, że jest on pracownikiem przedsiębiorcy/osoby prawnej – strony. 

Poza tym nie ma większych ograniczeń co do treści pełnomocnictwa. Może być określone bardziej generalnie – „do reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą”. Może być również bardziej konkretnie – „do reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie o sygnaturze KIO […/…]”.

Przeczytaj także: Instrukcja wniesienia odwołania do KIO.

Szczególną ostrożność muszą zachować pełnomocnicy, którzy zgłaszają przystąpienie. W przypadku gdy przystąpienie zgłosi pełnomocnik, ale nie dołączy pełnomocnictwa, to przepisy nie przewidują uzupełnienia takiego braku. Może się więc okazać, że zgłoszenie przystąpienia będzie nieskuteczne. Trzeba dokładnie upewnić się, że pełnomocnictwo zostało dołączone.

Poczytaj też: Pierwsza rozprawa przed KIO – jak się przygotować? – e-book.

Przeczytaj też: Pełnomocnictwo do reprezentowania w przetargu

To już chyba wszystkie najważniejsze informacje na temat pełnomocnictwa.

Dawid Pantak
radca prawny
e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl
telefon: 668 501 984

*****

Przygotowujesz odwołanie?

Pobierz darmowego e-booka 5 największych błędów w odwołaniach do KIO, żeby dowiedzieć się, jak uniknąć najpoważniejszych pomyłek.

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Scroll to Top