Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Złóż odwołanie Złóż przystąpienie

Koszt odwołania do KIO

Dawid Pantak06 marca 2019Komentarze (0)

Jeżeli rozważasz złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, to na pewno zastanawiasz się z jakimi kosztami się to wiąże. W tym artykule wyjaśnię dokładnie ile kosztuje odwołanie do KIO.

Rodzaje kosztów jakie musisz wziąć pod uwagę

Decydując się na złożenie odwołania musisz wziąć pod uwagę kilka rodzajów kosztów. Są to:

  1. wpis od odwołania,
  2. wynagrodzenie reprezentującej Cię kancelarii prawnej (jeżeli zdecydujesz się zlecić jej prowadzenie sprawy),
  3. opłaty skarbowe od pełnomocnictw,
  4. koszty jakie będziesz musiał ponieść jeżeli mimo wszystko przegrasz sprawę.

Wpis od odwołania

Wpis od odwołania jest największym kosztem, jaki będziesz zmuszony na początku wyłożyć. Uzależniony jest od rodzaju oraz wartości zamówienia publicznego, w którym brałeś udział. W zależności od konkretnego przypadku wpis wynosi od 7.500 zł do 20.000 zł.

Poniższa tabela pokazuje dokładnie wysokość wpisu.

Odwołanie do KIO

Wpis od odwołania należy uiścić razem z odwołaniem. W przypadku wygranej wpis jest zwracany lub można się domagać jego zwrotu od przegrywającego. W przypadku przegranej, wpis przepada.

Wszystkie szczegóły dotyczące wpisu wyjaśniłem w tym artykule.

Wynagrodzenie kancelarii prawnej

Wynagrodzenie kancelarii prawnej jest kolejnym kosztem, jaki musisz wziąć pod uwagę. Stawki potrafią być zróżnicowane.

Jeżeli wygrasz rozprawę możesz domagać się od przegrywającego zwrotu tych kosztów w wysokości do 3.600 zł. Należy jednak przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający, że faktycznie poniosłeś takie koszty (zazwyczaj będzie to po prostu faktura wystawiona przez kancelarię). Zwrot kosztów nie przysługuje w przypadku przegrania sprawy lub jeżeli zamawiający uwzględni odwołanie przed rozprawą.

Dodatkowo w przypadku wygrania sprawy kancelaria może zastrzec na swoją rzecz dodatkową premię od sukcesu uzależnioną od wartości zamówienia, które klient uzyskał dzięki jej pomocy.

[O tym dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii specjalizującej się w wąskiej dziedzinie prawa (w tym przypadku w prawie zamówień publicznych) poczytaj w tym artykule >>Specjalizacja kancelarii]

Opłaty skarbowe od pełnomocnictwa

Jeżeli w postępowaniu przed KIO będą reprezentować Cię pełnomocnicy, to należy uiścić opłatę skarbową od każdego pełnomocnictwa. Nie jest to jednak duża kwota – należy zapłacić 17 zł od każdego pełnomocnictwa.

Koszty w przypadku przegranej

Dodatkowo musisz wziąć pod uwagę, że jeżeli przegrasz sprawę, to KIO na wniosek wygrywającego zasądzi od Ciebie koszty wynagrodzenia pełnomocnika, jakie poniósł wygrywający (do 3.600 zł) oraz koszty dojazdu wygrywającego na rozprawę.

Podsumowanie z przykładami

Żeby bardziej obrazowo wyjaśnić poszczególne przypadki opiszę jak przedstawiają się koszty w zależności od wyniku sprawy. Podam też konkretne przykłady.

Wygrana po odbyciu rozprawy

Jeżeli wygrasz sprawę po odbyciu rozprawy, to masz prawo domagać się od przegrywającego zwrotu wpisu, który uiściłeś przy odwołaniu.

Ponadto, jeżeli poniosłeś koszty w związku z tym, że reprezentował Cię pełnomocnik, to możesz na podstawie odpowiednich dokumentów żądać od przegrywającego ich zwrotu do kwoty 3.600 zł.

Masz również prawo domagać się zwrotu kosztów dojazdu na rozprawę.

Przykład:

Drukarki Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach) zajęła drugie miejsce w przetargu na dostawę specjalistycznych drukarek zorganizowanym przez jedno z ministerstw. Uważa jednak, że oferta konkurenta została wybrana niesłusznie, ponieważ powinna zostać odrzucona.

Złożyła odwołanie domagając się odrzucenia oferty konkurenta.

Razem z odwołaniem uiściła wpis. Ponieważ przedmiotem zamówienia są dostawy, a przetarg jest powyżej progów unijnych wpis od odwołania wynosił 15.000 zł.

Drukarki Sp. z o.o. skorzystała z usług kancelarii specjalizującej się w prawie zamówień publicznych i mającej doświadczenie w reprezentowaniu przed KIO. Wynagrodzenie kancelarii wyniosło 1.500 zł netto za przygotowanie odwołania oraz 1.500 zł netto za prowadzenie sprawy i reprezentowanie na rozprawie (łącznie 3.690 zł brutto).

Na rozprawie reprezentowało ją dwóch pełnomocników – radca prawny z kancelarii oraz pracownik spółki doskonale znający kwestie techniczne drukarek. Trzeba było więc zapłacić opłaty skarbowe od pełnomocnictw – 2 x 17 zł.

Drukarki sp. z o.o. wygrała postępowanie.

W związku z tym przegrywający zwrócił jej uiszczony wcześniej wpis (15.000 zł). A ponadto zwrócił również koszty zastępstwa przez pełnomocnika (do 3.600 zł). Przegrywający pokrył również koszt dojazdu na rozprawę na podstawie przedstawionych biletów kolejowych z Katowic do Warszawy.

Drukarki sp. z o.o. zapłaciła natomiast kancelarii dodatkową premię od sukcesu.

Uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów odwołania przed rozprawą

Może się również zdarzyć tak, że po otrzymaniu odwołania zamawiający sam dojdzie do wniosku, że popełnił błąd i uwzględni zarzuty odwołania jeszcze przed rozprawą. Jeżeli żaden z wykonawców nie wniesie sprzeciwu, to rozprawa w takim przypadku w ogóle się nie odbędzie, a odwołujący wygrywa sprawę.

[Możesz poczytać również ->> Odpowiedź na odwołanie]

[Możesz poczytać również ->> Uwzględnienie zarzutów odwołania]

W takim przypadku uiszczony wcześniej wpis jest zwracany przez Urząd Zamówień Publicznych. Odwołujący nie ma jednak prawa do zwrotu od zamawiającego kosztów, jakie poniósł w związku ze zleceniem kancelarii napisania odwołania. Przyjmuje się bowiem, że skoro zamawiający uwzględnił odwołanie, to nie jest przegrywającym sprawę.

Przykład:
IT master Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu. Została jednak wykluczona z postępowania, ponieważ zamawiający uznał, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. IT master nie zgodziła się z taką decyzją zamawiającego.
Złożyła odwołanie domagając się unieważnienia wykluczenia.
Razem z odwołaniem uiściła wpis. Ponieważ przedmiotem zamówienia są usługi, a przetarg jest poniżej progów unijnych, wpis od odwołania wynosił 7.500 zł.
IT master Sp. z o.o. skorzystała z usług kancelarii specjalizującej się w prawie zamówień publicznych i mającej doświadczenie w reprezentowaniu przed KIO. Wynagrodzenie kancelarii wyniosło 1.500 zł netto za przygotowanie odwołania (nie było wynagrodzenia za reprezentowanie na rozprawie, ponieważ do rozprawy ostatecznie nie doszło).
Po otrzymaniu odwołania zamawiający uwzględnił jego zarzuty. Żaden z pozostałych wykonawców nie wniósł sprzeciwu. Wobec tego IT Master osiągnęła swój cel – wygrała przetarg.
W związku z tym, że nie doszło do rozprawy, to Urząd Zamówień Publicznych zwrócił jej uiszczony wcześniej wpis (7.500 zł).

Ponieważ jednak sprawy nikt nie przegrał, IT Master sp. z o.o. nie może domagać się zwrotu wynagrodzenia, jakie zapłaciła kancelarii za przygotowanie odwołania.
Dodatkowo zapłaciła kancelarii premię od sukcesu, ale została od niej odjęta kwota, jaką kancelaria otrzymała za przygotowanie odwołania.

Sytuacja z kosztami ulegnie jeszcze trochę modyfikacji, jeżeli zamawiający uwzględni zarzuty odwołania, ale przystępujący wniesie sprzeciw. Możesz poczytać o tym w tym artykule.

Przegrana

Może się jednak tak zdarzyć, że sprawa przed KIO zakończy się przegraną. KIO to dość nieprzewidywalna instytucja i taką ewentualność też zawsze trzeba niestety brać pod uwagę. I to nawet wtedy, gdy szanse na zwycięstwo wydają się duże.

W takim przypadku uiszczony wpis przepada. Odwołujący nie ma prawa zwrotu żadnych kosztów, a dodatkowo musi zapłacić wynagrodzenie pełnomocnika wygrywającego (do 3.600 zł) oraz koszty dojazdu.

Przykład:
Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą “Firma budowlana Jan Kowalski” zajął drugie miejsce w przetargu na budowę nowego przedszkola. Uważa jednak, że oferta konkurenta została wybrana niesłusznie, ponieważ konkurent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Złożył więc odwołanie domagając się wykluczenia konkurenta.
Razem z odwołaniem uiścił wpis. Ponieważ przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a przetarg jest poniżej progów unijnych wpis od odwołania wynosił 10.000 zł.
Jan Kowalski skorzystał z usług kancelarii specjalizującej się w prawie zamówień publicznych i mającej doświadczenie w reprezentowaniu przed KIO. Wynagrodzenie kancelarii wyniosło 1.500 zł netto za przygotowanie odwołania oraz 1.500 zł netto za prowadzenie sprawy i reprezentowanie na rozprawie (łącznie 3.690 zł brutto).
Na rozprawie Jana Kowalskiego reprezentował radca prawny z kancelarii. Trzeba było więc zapłacić opłatę skarbową od pełnomocnictwa – 17 zł.
Sprawa zakończyła się oddaleniem odwołania.
W związku z tym uiszczony wcześniej wpis (10.000 zł) przepadł. Jan Kowalski nie może domagać się zwrotu wynagrodzenia, jakie zapłacił kancelarii. A ponadto musi zwrócić również koszty zastępstwa przez pełnomocnika wygrywającego (do 3.600 zł), jak i koszty dojazdu na rozprawę.

Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie pomocne i dzięki nim podejmiesz świadomą decyzję odnośnie złożenia odwołania.

Wzór odwołania do KIO

Dawid Pantak02 stycznia 2019Komentarze (0)

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wzór odwołania do KIO (a także niektórych innych pism składanych w postępowaniu odwoławczym). Wzór dostępny jest pod tym adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/wzorcowe-dokumenty-dotyczace-postepowania-odwolawczego

Myślę, że to bardzo dobry ruch ze strony UZP. Ułatwi to życie wykonawcom chcącym zaskarżyć decyzję zamawiającego. Postępowanie przed KIO jest bardzo formalne i czasem niewielki błąd może kosztować wykonawcę odrzucenie lub zwrot odwołania. A to spowoduje, że nie dość, że KIO nie rozpozna merytorycznie odwołania, to wykonawca może również stracić uiszczony wpis. Dlatego pochwalam UZP, że zdecydował się pomóc wykonawcom i przygotował wzór odwołania. Wzór spełnia wszystkie formalne wymagania, trzeba jednak w nim uzupełnić odpowiednią treść.

Oczywiście, jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse na wygraną, to polecam zlecić prowadzenie sprawy radcy prawnemu lub adwokatowi specjalizującemu się w prawie zamówień publicznych.

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności otrzymasz opinię bądź poradę prawną dotyczącą Twoich szans na uwzględnienie odwołania. To pomoże Ci zdecydować, czy w ogóle jest sens wnosić odwołanie.

Kilka razy zdarzyło mi się, że wykonawca samodzielnie złożył odwołanie, a skontaktował się ze mną później, ponieważ chciał żebym reprezentował go na rozprawie. Po zapoznaniu się z dokumentami stwierdzałem, że jednak wniesienie odwołania było niezasadne i racja stoi po stronie zamawiającego. Szanse na uwzględnienie odwołania były bardzo małe, wręcz bliskie zeru. Nie pozostawało mi wtedy nic innego jak doradzić klientowi cofnięcie odwołania. Jeżeli zrobił się to odpowiednio wcześnie, UZP zwrócił 90% wpisu (więcej na ten temat możesz przeczytać w tym wpisie).

Gdyby wykonawca zgłosił się do mnie przed wniesieniem odwołania to od razu doradziłbym mu po prostu nie złożyć odwołania. Wtedy zaoszczędziłby 10% wpisu, a przede wszystkim cenny czas jaki musiał poświęcić na samodzielne przygotowanie i wysłanie odwołania.

Korzystając z pomocy profesjonalisty masz ponadto pewność, że odwołanie zostanie przygotowane fachowo i rzetelnie przedstawi wszystkie argumenty. Otrzymujesz również pełne wsparcie podczas całego postępowania, zawsze możesz zwrócić się z każdym pytaniem czy wątpliwością.

[Możesz poczytać również ->> Odpowiedź na odwołanie]

Jeżeli jednak wolisz złożyć odwołanie samodzielnie, to gdy będzie już gotowe, warto również zapoznać się z moją instrukcją wniesienia odwołania.

Cofnięcie odwołania do KIO

Dawid Pantak02 sierpnia 2018Komentarze (0)

Cofnięcie odwołania jest sposobem na uratowanie sytuacji, gdy odwołujący uświadomi sobie, że ma małe szanse na wygraną przed KIO lub w sytuacji gdy nastąpi zmiana okoliczności.

Cofnięcie odwołania można dokonać na każdym etapie – aż do zamknięcia rozprawy. W takim przypadku KIO po prostu umorzy postępowanie odwoławcze.

Aby jednak cofnięcie miało sens, należy to zrobić najpóźniej przed otwarciem rozprawy (a więc może nastąpić jeszcze na poprzedzającym rozprawę posiedzeniu). W przypadku gdy wycofanie nastąpi przed otwarciem rozprawy, KIO zwróci odwołującemu 90% wpisu (odwołujący traci więc tylko 10% wpisu).

Przykład

ABC sp. z o.o. wniosła odwołanie do KIO w postępowaniu na dostawy powyżej progów unijnych. Wpis od odwołania wynosił więc 15.000 zł. Po pewnym czasie postanowili jednak wycofać odwołanie. Wysłali do KIO pismo jeszcze przed posiedzeniem i rozprawą. KIO umorzyła postępowanie odwoławcze. Zwróciła ABC sp. z o.o. 90% wpisu (13.500 zł), zatrzymując 10% (1.500 zł).

W sprawie kosztów należy pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi na mniej niż 1 dzień przed terminem rozprawy lub posiedzenia, to zamawiający ma prawo domagać się od odwołującego dodatkowych kosztów – wynagrodzenia pełnomocnika (do 3.600 zł) oraz kosztów dojazdu.

Jeżeli już podjąłeś decyzję o cofnięciu odwołania, to najlepiej zrobić to na dłużej niż dzień przed posiedzeniem/rozprawą. Wtedy odzyskasz 90% wpisu oraz nie ryzykujesz, że zamawiający wystąpi o obciążenie Cię dodatkowymi kosztami.

Przykład

ABC sp. z o.o. wniosła odwołanie do KIO w postępowaniu na dostawy powyżej progów unijnych. Wpis od odwołania wynosił więc 15.000 zł. Postanowili jednak wycofać odwołanie. Odwołanie zostało cofnięte na posiedzeniu poprzedzającym rozprawę. Z racji tego, że cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, KIO zwróciła ABC sp. z o.o. 90% wpisu (13.500 zł), zatrzymując 10% (1.500 zł).

Jednak obecny na posiedzeniu zamawiający złożył wniosek o zasądzenie na jego rzecz kosztów w wysokości 3.600 zł (wynagrodzenie pełnomocnika) oraz 300 zł (koszty biletów na pociąg). Z racji tego, że wycofanie odwołania nastąpiło na krócej niż 1 dzień przed posiedzeniem/rozprawą KIO przyjęła wniosek zamawiającego i obciążyła tymi kosztami ABC sp. z o.o.

W przypadku gdy w odwołaniu postawiłeś zamawiającemu więcej niż jeden zarzut możliwe jest wycofanie niektórych tylko zarzutów, przy pozostawieniu pozostałych.

Przykład

ABC sp. z o.o. wniosła odwołanie do KIO zarzucając zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty konkurenta z dwóch powodów. Po pierwsze produkt zaoferowany przez konkurenta nie spełnia wymogów zamawiającego. Po drugie konkurent nie dołączył wyników badań, które były obowiązkowo wymagane. Na kilka dni przed rozprawą, kiedy pracownik ABC sp. z o.o. przygotowywał się do niej, zauważył, że wyniki badań jednak znajdują się w ofercie (czego przez przypadek nie zauważył kiedy przygotowywał odwołanie). Wysłał więc do KIO pismo, w którym wycofał drugi z zarzutów. Pierwszy zarzut natomiast pozostał do rozpoznania.

[Możesz poczytać także  >> Odwołanie do KIO a podpisanie umowy]

Uwzględnienie zarzutów odwołania to temat dzisiejszego wpisu.

Jeżeli do zamawiającego wpłynie odwołanie, to po jego lekturze zamawiający może uznać, że faktycznie odwołujący ma rację. Zamawiający może dojść po prostu do wniosku, że popełnił w postępowaniu błąd.

W takiej sytuacji ma możliwość naprawienia swojego błędu. Następuje to poprzez uwzględnienie zarzutów odwołania.

Uwzględnienie zarzutów odwołania może pozwolić zamawiającemu oszczędzić sporo pieniędzy. Jeżeli odwołanie faktycznie jest zasadne i zamawiający uwzględni zarzuty, to może to doprowadzić do umorzenia postępowania odwoławczego. W takiej sytuacji zamawiający po prostu wykonuje czynność zgodnie z żądaniem odwołującego. KIO natomiast zwróci odwołującemu uiszczony przez niego wpis. Nikt nie ponosi więc żadnych kosztów.

[Poczytaj też >>Pierwsza rozprawa przed KIO – jak się przygotować? – e-book]

[Możesz poczytać także  >> Odwołanie do KIO a podpisanie umowy]

Uwzględnić odwołanie można na każdym etapie postępowania odwoławczego. Aby jednak zamawiający nie poniósł kosztów postępowania, musi to zrobić przed otwarciem rozprawy.

Przykład

Zoo we Wrocławiu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa żywności dla żyraf. Postępowanie toczy się poniżej progów unijnych. Odwołanie złożyła spółka Żywność dla Żyraf S.A. domagając się odrzucenie oferty konkurenta z powodu niezgodności oferty z treścią SIWZ. Uiściła wpis od odwołania w wysokości 7.500 zł. Zoo po przeczytaniu odwołania doszło do wniosku, że Odwołujący ma rację. Wysłało do KIO odpowiedź na odwołanie, w którym uwzględniło zarzuty odwołania. KIO umorzyła postępowanie odwoławcze bez przeprowadzenia rozprawy. Żywność dla Żyraf S.A. odzyskała od KIO kwotę 7.500 zł, którą wcześniej uiściła. Zoo z kolei – zgodnie z żądaniem odwołania – odrzuciło ofertę konkurenta.

Nie ma natomiast daty początkowej. Jeżeli zamawiający po lekturze odwołania od razu dojdzie do wniosku, że zarzuty są zasadne, to może również od razu je uwzględnić. Nie musi czekać na posiedzenie przed KIO, ani nawet na informacje z KIO o wyznaczeniu rozprawy.

Im wcześniej zamawiający uwzględni odwołanie, tym większa szansa, że do posiedzenia w ogóle nie dojdzie, ponieważ KIO może nawet nie wyznaczyć terminu posiedzenia i od razu umorzyć postępowanie. W ten sposób zamawiający nie tylko oszczędza własny czas, ale również czas wykonawcy, który wniósł odwołanie (i prawdopodobnie teraz przygotowuje się do rozprawy) i czas Krajowej Izby Odwoławczej (która też musi się do postępowania przygotować).

Uwzględnienie zarzutów odwołania jest więc korzystne dla zamawiającego, ponieważ pozwala mu naprawić swój błąd bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jest to również korzystne dla odwołującego. Nie musi stawić się na rozprawie, odzyskuje wpis i co najważniejsze wygrywa sprawę. Jedyną niedogodnością jest, że w takiej sytuacji poza zwrotem wpisu odwołujący nie ma prawa domagać się od zamawiającego zwrotu pozostałych kosztów. Jeżeli więc zleciłeś przygotowanie odwołania radcy prawnemu lub adwokatowi, a zamawiający uwzględnił przed rozprawą zarzuty odwołania, to nie możesz domagać się zwrotu tych kosztów. [Poczytaj ->> Ile kosztuje postępowanie przed KIO]

Wszystko to co napisałem dotyczy sytuacji gdy po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca. Jeżeli jednak tak się stało, to sytuacja wygląda inaczej. Ale o tym napiszę w jednym z kolejnych wpisów (->>Sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów odwołania).

Odwołanie na treść SIWZ

Dawid Pantak19 marca 2018Komentarze (0)

Warto wiedzieć, że odwołanie do KIO można wnieść również na treść SIWZ. Na czym to polega?

Zaskarżenie treści SIWZ następuje zazwyczaj z dwóch powodów. Albo zamawiający postawił nieadekwatne warunki udziału w postępowaniu, albo nieadekwatnie opisał przedmiot zamówienia.

Przykład dotyczący warunków udziału w postępowaniu

 

Urząd w Warszawie prowadzi przetarg na dostawę 100 laptopów. Jednym z wymogów zamawiającego jest, żeby wykonawca udowodnił, że zrealizował już co najmniej 10 dostaw laptopów, z czego każda ma obejmować swoim zakresem co najmniej 1.000 sztuk. Taki warunek jest nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, którzy mają doświadczenie w mniejszych dostawach i spokojnie poradziliby sobie z takim zamówieniem, nie będą mogli wziąć udziału w postępowaniu, ponieważ zamawiający postawił zbyt wygórowany warunek.

 

Przykład dotyczący opisu przedmiotu zamówienia

 

Urząd w Warszawie prowadzi przetarg na dostawę 100 laptopów. Jedynym z wymogów opisu przedmiotu zamówienia jest żeby laptopy posiadała ekran dotykowy. Taki wymóg nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego, ponieważ laptopy będą używane przez urzędników w tradycyjny sposób. Jednocześnie wskazuje na wykonawcę spółkę Dobre Laptopy sp. z o.o., która jako jedyna na rynku oferuje laptopy z dotykowym ekranem. W konsekwencji jedyną ofertę w przetargu będzie mogła złożyć ta spółka. Jej konkurenci, pomimo tego że posiadają w swojej ofercie towary o zbliżonej jakości, nie będą mogli wystartować, ponieważ Zamawiający wprowadził blokujący wymóg. Na taki wymóg specyfikacji odwołanie złożyła konkurencyjna spółka Komputery Kowalski i Syn Sp. J.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia można skarżyć w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zarówno powyżej, jak i poniżej progów unijnych).

Przetargi powyżej i poniżej progów unijnych (część 1)

Przetargi powyżej i poniżej progów unijnych (część 2)

Poza tym w postępowaniach powyżej progów unijnych można skarżyć również również inne zapisy SIWZ (na przykład niezgodny z prawem wzór umowy, zbyt krótkie termin na wykonanie zamówienia). W postępowaniach poniżej progów unijnych można skarżyć tylko warunki udziału i opis przedmiotu zamówienia.

Bardzo ważne jest zachowanie terminu do wniesienia odwołania. Termin wynosi 5 dni (poniżej progów) lub 10 dni (powyżej progów) od dnia publikacji/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Czasu jest więc (jak zwykle) niewiele.

[Poczytaj też >>Pierwsza rozprawa przed KIO – jak się przygotować? – e-book]

Składając odwołanie na treść SIWZ warto zadbać zawczasu o odpowiednie dowody. Zwłaszcza w przypadku skarżenia opisu przedmiotu zamówienia to odwołujący musi udowodnić, że opis jest dyskryminujący. Nie zawsze jest to łatwe zadanie i trzeba się do tego odpowiednio przygotować i zgromadzić takie dowody, które będą przekonujące dla składu orzekającego.