Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Złóż odwołanie Złóż przystąpienie

Opłata od odwołania

Dawid Pantak06 listopada 2015Komentarze (0)

Dzisiaj postaram udzielić Ci wszystkich niezbędnych informacji związanych z tematem, którym jest opłata (wpis) od odwołania. Musisz bowiem wiedzieć, że odwołanie do Prezesa KIO podlega obowiązkowej opłacie.

Jest to bardzo ważna informacja, ponieważ opłaty od odwołania nie można uzupełnić. Jeżeli w terminie do wniesienia odwołania nie uiścisz opłaty w wymaganej wysokości, KIO zwróci odwołanie. Należy jednak rozróżnić dwie sytuacje. Pierwszy przypadek to taki, w którym wniesiesz w terminie opłatę, ale zapomnisz dołączyć dowodu jej dokonania do odwołania. W takim przypadku zostaniesz wezwany do uzupełnienia tego braku. Druga sytuacja dotyczy przypadku, gdy w ogóle nie wniesiesz opłaty w terminie. Powoduje bezwzględny zwrot odwołania

Przykład

Spółka Kowalski i Synowie sp. j. wniosła odwołanie do KIO w ustawowym terminie. Również w ustawowym terminie wniosła opłatę od odwołania. Zapomniała jednak dołączyć do odwołania dowodu uiszczenia opłaty. Została więc wezwana do uzupełnienia w terminie 3 dni dowodu pod rygorem zwrotu odwołania. Uzupełniła w odpowiedni terminie brak. Odwołanie zostało rozpatrzone.

Przykład

Spółka Kowalski i Synowie sp. j. wniosła odwołanie do KIO w ustawowym terminie. Nie uiściła jednak odpowiedniej opłaty. W takiej sytuacji odwołanie musi zostać zwrócone.

Przy wnoszeniu odwołania bardzo ważne jest więc, żeby wnieść opłatę w odpowiedniej wysokości w terminie do wniesienia odwołania. Wysokość opłaty zależy od tego, czy mamy do czynienia z  przetargiem powyżej, czy poniżej progów unijnych oraz czy przedmiotem zamówienia są usługi, dostawy, czy roboty budowlane.

Przetargi powyżej i poniżej progów unijnych (część 1)

Przetargi powyżej i poniżej progów unijnych (część 2)

Poniższa tabelka przedstawia dokładnie wysokość opłat.

Dostawy Usługi Roboty budowlane
Powyżej progów unijnych 15.000 zł 15.000 zł 20.000 zł
Poniżej progów unijnych 7.500 zł 7.500 zł 10.000 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych. Dane potrzebne do przelewu są następujące:

Urząd Zamówień Publicznych

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Do rozliczeń transgranicznych:

(IBAN)  PL 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

SWIFT/BIC  NBPLPLPW

W tytule przelewu musisz wskazać czego dotyczy odwołanie. Najwygodniej byłoby wskazać po prostu sygnaturę sprawy, ale na tym etapie siłą rzeczy nie została ona jeszcze nadana. Warto więc wskazać, że chodzi o odwołanie do Prezesa KIO, wskazać zamawiającego, nazwę prowadzonego przez niego postępowania, a w miarę możliwości również znak sprawy nadany przez zamawiającego oraz numer ogłoszenia.

Odwołanie w przetargach podzielonych na pakiety

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wpisu znajdziesz również na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod tym adresem:

https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/komunikaty-na-temat-numerow-kont-i-wysokosci-oplat

W późniejszych wpisach wyjaśnię Ci, z jakimi jeszcze innymi (poza opłatą) kosztami musisz się liczyć, jeżeli zdecydujesz się wnieść odwołanie, oraz na jakich zasadach możesz liczyć na zwrot opłaty oraz innych kosztów.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: