Opłata od odwołania do KIO

Zrzut ekranu 2023-09-20 o 08.44.01

Opłata od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (fachowo zwana wpisem od odwołania) jest największym kosztem, jakiego należy się spodziewać wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • Ile wynosi opłata (wpis) od odwołania?
 • W jaki sposób należy ją uiścić?
 • Kiedy należy to zrobić?
 • Czy trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty (wpisu) od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej?
 • Co się stanie, jeżeli nie uiścisz opłaty (wpisu)?
 • Czy opłatę można uzupełnić?
 • Co dzieję się z później z opłatą?

Zapraszam do lektury.

*****

Artykułu możesz również posłuchać w moim Podcaście Przetargowym

*****

Opłata od odwołania – ile wynosi?

Opłata (wpis) od odwołania jest zależna od tego, co jest przedmiotem zamówienia oraz od tego, czy postępowanie przetargowe toczy się poniżej, czy też powyżej progów unijnych.

 • W przypadku dostaw lub usług poniżej progów unijnych – opłata (wpis) wynosi 7.500 zł.
 • Dostawy lub usługi, ale powyżej progów unijnych – opłata (wpis) wynosi 15.000 zł.
 • Natomiast w przypadku robót budowlanych poniżej progów unijnych – opłata (wpis) wynosi 10.000 zł.
 • I wreszcie roboty budowlane powyżej progów unijnych – opłata (wpis) wynosi 20.000 zł.

Jak mogę Ci pomóc z odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej?

1. Bezpłatne materiały

Możesz skorzystać z darmowej wiedzy, którą dzielę się na blogu, a także pobrać darmowe e-booki 5 największych błędów w odwołaniach do KIO oraz Pierwsza rozprawa przed KIO – jak się przygotować?

2. Wzór odwołania

Możesz kupić w moim sklepie internetowym produkt Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wzór z omówieniem i dzięki niemu samodzielnie przygotować odwołanie. Sklep internetowy, w którym dostępne są również inne produkty dotyczące postępowania przed KIO, znajdziesz pod tym >>linkiem.

3. Indywidualna pomoc

Możesz skorzystać z mojej indywidualnej pomocy. W tym celu napisz do mnie (dawid.pantak@legalkp.pl) lub zadzwoń (668 501 984). Stronę internetową prowadzonej przeze mnie kancelarii znajdziesz pod tym >>linkiem.

W jaki sposób należy uiścić opłatę?

Opłatę (wpis) od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.

Dane potrzebne do przelewu są następujące:

Urząd Zamówień Publicznych

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Do rozliczeń transgranicznych:

(IBAN)  PL 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

SWIFT/BIC  NBPLPLPW

Wszystkie informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod tym linkiem: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/komunikaty-na-temat-numerow-kont-i-wysokosci-oplat

Warto sprawdzić stronę i upewnić się, czy na przykład numer konta nie uległ zmianie.

W tytule przelewu musisz wskazać, czego dotyczy odwołanie. Najwygodniej byłoby wskazać po prostu sygnaturę sprawy, ale na tym etapie siłą rzeczy nie została ona jeszcze nadana. Dodatkowo zazwyczaj systemy bankowe posiadają ograniczenia co do ilości znaków, jakie można użyć w tytule przelewu.

Ja zwykle wskazuję w tytule przelewu, że chodzi o odwołanie do Prezesa KIO, wskazuję nazwę zamawiającego oraz numer referencyjny postępowania przetargowego, którego odwołanie dotyczy.

Kiedy należy uiścić opłatę?

Opłatę (wpis) od odwołania do KIO należy uiścić najpóźniej do upływu terminu na wniesienie odwołania. Opłata od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

O terminach na wniesienie odwołania możesz poczytać w odrębnym artykule >>Termin na wniesienie odwołania do KIO

Zdaję sobie sprawę, że terminy na wniesienie odwołania do KIO są bardzo krótkie. Z tego powodu bardzo często większość formalności jest załatwianych ostatniego dnia.

Jednocześnie banki nie wykonują standardowych przelewów w sposób natychmiastowy. Trzeba poczekać na sesję swojego banku, a następnie na sesję banku odbiorcy. Z tego powodu przelew zlecony w ostatnim dniu terminu może zaksięgować się rachunku Urzędu Zamówień Publicznych dopiero następnego dnia (albo nawet za kilka dni, jeżeli po drodze trafią się dni wolne od pracy).

Na szczęście przepisy są w tym zakresie łaskawe dla wykonawców.

Wystarczające dla skuteczności wniesienia opłaty (wpisu) jest, że rachunek bankowy wykonawcy zostanie obciążony. Jeżeli więc uiszczasz opłatę (wpis) w ostatnim dniu terminu, to nie musisz dopłacać za przelew błyskawiczny. Wystarczy, że Twój rachunek zostanie obciążony.

Pamiętaj proszę jednak, że ta zasada działa tylko w przypadku opłaty (wpisu) od odwołania. W przypadku np. wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje już moment zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy.

Dowód uiszczenia opłaty

Kiedy uiścisz już opłatę (wpis) od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, to w następnej kolejności wygeneruj potwierdzenie z systemu bankowości internetowej.

To potwierdzenie należy dołączyć do złożonego odwołania.

Jest to wymóg formalny odwołania.

Co się stanie, jeżeli nie uiszczę opłaty?

W przypadku braku uiszczenia opłaty (wpisu) wniesione przez Ciebie odwołanie zostanie zwrócone przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Oznacza to, że Twoja sprawa nie zostanie w ogóle merytorycznie rozpoznana.

Dlatego tak ważne jest, żeby uiścić opłatę (wpis) w odpowiednim terminie, w odpowiedniej wysokości, na odpowiedni numer rachunku, itd.

Wnoszą opłatę (wpis) upewnij się proszę dokładnie, czy wszystko jest tak, jak należy.

Czy opłatę można uzupełnić?

Opłatę (wpis) od odwołania należy uiścić najpóźniej do upływu terminu na wniesienie odwołania. Przepisy nie przewidują żadnej możliwości, żeby zrobić to później.

Znajdują się jedynie regulacje, które pozwalają uzupełnić dowód uiszczenia opłaty (wpisu) od odwołania.

Jest to jednak uzupełnienie wyłącznie dowodu, że opłata (wpis) został uiszczony wcześniej, a nie uzupełnienie opłaty (wpisu).

Jeżeli więc uiścisz opłatę (wpis) od odwołania we właściwym terminie, ale przypadkowo zapomnisz dołączyć do odwołania potwierdzenia przelewu, to Krajowa Izba Odwoławcza wezwie Cię do uzupełnienia. Będziesz miał możliwość uzupełnienia potwierdzenia przelewu.

Natomiast jeżeli w ogóle nie uiściłeś opłaty (wpisu) od odwołania we właściwym terminie, to Krajowa Izba Odwoławcza teoretycznie również wezwie Cię do uzupełnienia (ponieważ nie wie, czy nie uiściłeś w ogóle wpisu, czy może uiściłeś, ale zapomniałeś dołączyć potwierdzenia). Nie będziesz miał jednak tak naprawdę czego uzupełnić. Nawet jeżeli wniesiesz opłatę (wpis) po terminie i przedstawisz na to dowód, to Krajowa Izba Odwoławcza z łatwością zweryfikuje, że wniosłeś opłatę (wpis) po terminie i następnie zwróci Twoje odwołanie.

Opłata od odwołania w przypadku podziału na części

Zdarza się, że zamawiający przeprowadzają jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ale dzielą je na odrębne części (zwane również zadaniami, czy pakietami).

Jeżeli wystartowałeś w takim przetargu i chcesz wnieść jedno odwołanie, które dotyczy kilku części, to nie musisz uiszczać osobno opłaty (wpisu) od każdej części.

Wystarczająca jest w tym przypadku jedna opłata (wpis).

Co się później dzieje z opłatą?

Wszystko zależy od tego, jaki przebieg będzie miało postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W przypadku jeżeli odwołanie zostanie uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą (wygrasz sprawę), to KIO zasądzi na Twoją rzecz zwrot opłaty (wpisu) od przegrywającego.

Jeżeli jednak przegrasz, to opłata (wpis) przepadnie.

W przypadku mieszanego wyniku sprawy (w części wygrana, a w części przegrana) opłata (wpis) będzie proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy Ciebie, a przeciwnika.

Może się też zdarzyć, że po złożeniu przez Ciebie odwołania Zamawiający uwzględni odwołanie, a żaden z wykonawców nie wniesie sprzeciwu (>>Uwzględnienie zarzutów odwołania). W takim przypadku Urząd Zamówień Publicznych po prostu zwróci Ci uiszczoną wcześniej opłatę (wpis).

Wreszcie, jest to opcja, że z jakichkolwiek powodów zdecydujesz się cofnąć złożone odwołanie (>>Cofnięcie odwołania do KIO). Jeżeli zrobisz to przed otwarciem rozprawy, to otrzymasz zwrot 90% uiszczonej opłaty (wpisu).

Z jakimi kosztami powinieneś się jeszcze liczyć?

Opłata (wpis) od odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej to największy, ale nie jedyny koszt, a jakim musisz się liczyć składając odwołanie.

Wszystkie koszty dokładnie opisałem w odrębnym artykule. Zapraszam Cię do jego lektury >>Koszt odwołania do KIO

Potrzebujesz wsparcia z odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej?

Możesz skorzystać z mojej indywidualnej pomocy. W tym celu napisz do mnie (dawid.pantak@legalkp.pl) lub zadzwoń (668 501 984). Stronę internetową prowadzonej przeze mnie kancelarii znajdziesz pod tym >>linkiem.

Podsumowanie – opłata od odwołania

Opłata od odwołania do KIO jest bardzo ważnym zagadnieniem. Trzeba zwrócić uwagę na jej wysokość oraz wiedzieć, na jaki numer rachunku należy ją uiścić. Bardzo ważne jest, żeby zrobić to w odpowiednim terminie.

Nieuiszczenie opłaty (wpisu) lub uiszczenie jej w sposób nieprawidłowy spowoduje zwrot odwołania. A to oznacza, że Twoja sprawa nie zostanie w ogóle merytorycznie rozpoznana.

Mam jednak nadzieję, że lektura tego artykułu sprawiła, że nie będziesz miał żadnych problemów z tym zagadnieniem.

Dawid Pantak
radca prawny
e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl
telefon: 668 501 984

*****

Przygotowujesz odwołanie?

Pobierz darmowego e-booka 5 największych błędów w odwołaniach do KIO, żeby dowiedzieć się, jak uniknąć najpoważniejszych pomyłek.

*****

Mojego podcastu możesz słuchać również na YouTube:


 

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  Scroll to Top