Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Złóż odwołanie Złóż przystąpienie

Cofnięcie odwołania do KIO

Dawid Pantak02 sierpnia 2018Komentarze (0)

Cofnięcie odwołania jest sposobem na uratowanie sytuacji, gdy odwołujący uświadomi sobie, że ma małe szanse na wygraną przed KIO lub w sytuacji gdy nastąpi zmiana okoliczności.

Cofnięcie odwołania można dokonać na każdym etapie – aż do zamknięcia rozprawy. W takim przypadku KIO po prostu umorzy postępowanie odwoławcze.

Aby jednak cofnięcie miało sens, należy to zrobić najpóźniej przed otwarciem rozprawy (a więc może nastąpić jeszcze na poprzedzającym rozprawę posiedzeniu). W przypadku gdy wycofanie nastąpi przed otwarciem rozprawy, KIO zwróci odwołującemu 90% wpisu (odwołujący traci więc tylko 10% wpisu).

Przykład

ABC sp. z o.o. wniosła odwołanie do KIO w postępowaniu na dostawy powyżej progów unijnych. Wpis od odwołania wynosił więc 15.000 zł. Po pewnym czasie postanowili jednak wycofać odwołanie. Wysłali do KIO pismo jeszcze przed posiedzeniem i rozprawą. KIO umorzyła postępowanie odwoławcze. Zwróciła ABC sp. z o.o. 90% wpisu (13.500 zł), zatrzymując 10% (1.500 zł).

W sprawie kosztów należy pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi na mniej niż 1 dzień przed terminem rozprawy lub posiedzenia, to zamawiający ma prawo domagać się od odwołującego dodatkowych kosztów – wynagrodzenia pełnomocnika (do 3.600 zł) oraz kosztów dojazdu.

Jeżeli już podjąłeś decyzję o cofnięciu odwołania, to najlepiej zrobić to na dłużej niż dzień przed posiedzeniem/rozprawą. Wtedy odzyskasz 90% wpisu oraz nie ryzykujesz, że zamawiający wystąpi o obciążenie Cię dodatkowymi kosztami.

Przykład

ABC sp. z o.o. wniosła odwołanie do KIO w postępowaniu na dostawy powyżej progów unijnych. Wpis od odwołania wynosił więc 15.000 zł. Postanowili jednak wycofać odwołanie. Odwołanie zostało cofnięte na posiedzeniu poprzedzającym rozprawę. Z racji tego, że cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, KIO zwróciła ABC sp. z o.o. 90% wpisu (13.500 zł), zatrzymując 10% (1.500 zł).

Jednak obecny na posiedzeniu zamawiający złożył wniosek o zasądzenie na jego rzecz kosztów w wysokości 3.600 zł (wynagrodzenie pełnomocnika) oraz 300 zł (koszty biletów na pociąg). Z racji tego, że wycofanie odwołania nastąpiło na krócej niż 1 dzień przed posiedzeniem/rozprawą KIO przyjęła wniosek zamawiającego i obciążyła tymi kosztami ABC sp. z o.o.

W przypadku gdy w odwołaniu postawiłeś zamawiającemu więcej niż jeden zarzut możliwe jest wycofanie niektórych tylko zarzutów, przy pozostawieniu pozostałych.

Przykład

ABC sp. z o.o. wniosła odwołanie do KIO zarzucając zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty konkurenta z dwóch powodów. Po pierwsze produkt zaoferowany przez konkurenta nie spełnia wymogów zamawiającego. Po drugie konkurent nie dołączył wyników badań, które były obowiązkowo wymagane. Na kilka dni przed rozprawą, kiedy pracownik ABC sp. z o.o. przygotowywał się do niej, zauważył, że wyniki badań jednak znajdują się w ofercie (czego przez przypadek nie zauważył kiedy przygotowywał odwołanie). Wysłał więc do KIO pismo, w którym wycofał drugi z zarzutów. Pierwszy zarzut natomiast pozostał do rozpoznania.

[Możesz poczytać także  >> Odwołanie do KIO a podpisanie umowy]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: