Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Złóż odwołanie Złóż przystąpienie

Termin na zgłoszenie przystąpienia

Dawid Pantak22 stycznia 2016Komentarze (0)

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się terminem na zgłoszenie przystąpienia.

Z poprzednich tekstów wiecie już czym jest przystąpienie oraz do której strony postępowania warto przystąpić w konkretnym przypadku.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Do której strony powinienem przystąpić?

Termin na zgłoszenie przystąpienia wynosi 3 dni od dnia, w którym zamawiający prześle Ci kopię odwołania.

W ciągu tych 3 dni zgłoszenie przystąpienia musi zostać doręczone Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oznacza to, że nie wystarczy, że w ciągu 3 dni napiszemy przystąpienie i wyślemy je pocztą. W ciągu 3 dni musi ono zostać doręczone. Co więcej, musi ono zostać doręczone w godzinach pracy kancelarii KIO. Nie dotyczy to na szczęście sytuacji, w której wnosimy przystąpienie w formie elektronicznej. Wtedy mamy czas do północy. Kancelaria KIO pracuje zazwyczaj od poniedziałku do piątku, zazwyczaj do godziny 16:15. W tym przypadku też musimy uważać. Zdarza się, że godziny pracy są skracane.

Jeżeli chcesz wysłać przystąpienie pocztą lub kurierem, musisz to zrobić odpowiednio wcześniej – to znaczy tak, żeby w tym czasie pismo mogło zostać doręczone. Zgłoszenie przystąpienia po terminie jest bezskuteczne. Terminu niestety nie można w żaden sposób przywrócić.

Przykład

Spółka Kowalski Nowak sp. j. otrzymała od zamawiającego kopię odwołania w dniu 11 stycznia 2016 r. Termin na zgłoszenie przystąpienia upływał więc 14 stycznia 2016 r. W tym dniu Spółka nadała pismo na poczcie. Pismo zostało doręczone do Prezesa KIO dopiero w dniu 18 stycznia – czyli już po terminie. Bez znaczenia było, że przystąpienie zostało nadane listem poleconym. Kowalski Nowak sp. j. nie stali się przystępującym.

Zdaje sobie sprawę, że termin jest naprawdę krótki. Najbezpieczniej więc (1) skorzystać z elektronicznego podpisu (choć w tym przypadku platforma lubi się zacinać), (2) dostarczyć przystąpienie osobiście (jeżeli jesteśmy – tak jak ja – spoza Warszawy w zasadzie odpada) lub (3) szybko zdecydować się, że zgłaszamy przystąpienie, zlecić napisanie przystąpienia oraz wysłać pismo z gwarancją dostarczenia następnego dnia.

Oprócz wysłania przystąpienia do Prezesa KIO należy również przesłać jego kopię do zamawiającego oraz do odwołującego. Teoretycznie możesz to zrobić w późniejszym terminie, ale ja dla bezpieczeństwa zawsze wysyłam najpierw kopię do zamawiającego i odwołującego, a dowód wysłania załączam do przystąpienia, które wysyłam do KIO.

Co jeśli termin na zgłoszenie przystąpienia wypadnie w sobotę lub w niedzielę?

Przez jakiś czas mieliśmy różne interpretacje, ale ostatecznie przepisy zostały odpowiednio znowelizowane. Obecnie jeżeli termin na zgłoszenie przystąpienia wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, termin przesuwa się do następnego dnia roboczego.

Przykład 1

Spółka Kowalski Nowak sp. j. otrzymała od zamawiającego kopię odwołania w środę 3 stycznia 2018 r. o godzinie 17:00, kiedy nikogo z pracowników Spółki nie było już w biurze. Termin zaczął jednak już biec. Kończyłby się 6 stycznia 2018 r., ale z racji tego, że jest to sobota (a przy okazji święto), a następny dzień to niedziela kończy się w poniedziałek 8 stycznia 2018 r. Jeżeli przystąpienie będzie składane w formie papierowej musi zostać doręczone do godziny 16:15 (chyba że kancelaria będzie tego dnia pracowała krócej).

Przykład 2

Spółka Kowalski Nowak sp. j. otrzymała od zamawiającego kopię odwołania w piątek 5 stycznia 2018 r. o godzinie 17:00, kiedy nikogo z pracowników Spółki nie było już w biurze. Termin zaczął jednak już biec. Termin upływa w poniedziałek 8 stycznia  2018 r. Jeżeli przystąpienie będzie składane w formie papierowej musi zostać doręczone do godziny 16:15 (chyba że kancelaria będzie tego dnia pracowała krócej).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 668 501 984e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem dawid.pantak@legalkp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: