Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Złóż odwołanie Złóż przystąpienie

Pełnomocnictwo do reprezentowania przed KIO

Dawid Pantak27 lutego 2018Komentarze (0)

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą umożliwia złożenie odwołania i branie udziału w postępowaniu przez swojego przedstawiciela. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli nie chcesz lub nie możesz działać osobiście lub też jeżeli oprócz osobistego uczestnictwa chcesz zapewnić sobie wsparcie innej osoby. Poniżej przedstawię kilka informacji, o których musisz pamiętać w związku z pełnomocnictwem.

Dużym plusem jest, że pełnomocnikiem przed KIO może być w zasadzie każdy. Nie ma ograniczenia tak jak w postępowaniu przed sądem, że pełnomocnikiem może być tylko adwokat lub radca prawny, bądź ktoś z najbliższej rodziny. W postępowaniu przed KIO pełnomocnikiem może być każdy kto ma przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może to być więc Twój prawnik, Twój pracownik czy inna osoba do której masz zaufanie.

Często zdarza się, że w rozprawie w imieniu jednego wykonawcy uczestniczy kilku pełnomocników. Moim zdaniem jest to dobra praktyka. Sprawy przed KIO mają charakter interdyscyplinarny i często poza kwestiami typowo prawnymi omawiane są sprawy związane ze szczegółami technicznymi danego produktu, usługi czy roboty. Z tego powodu udział jednego pełnomocnika może okazać się niewystarczający.

Pełnomocnik składający odwołanie czy występujący na rozprawie jest zobowiązany przedstawić pełnomocnictwo. Co bardzo ważne pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale. Nie można przedstawić zwykłej kopii czy nawet kopii poświadczonej przez adwokata/radcę prawnego (nie stosuję się w tym zakresie przepisów kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli dysponujemy tylko jednym egzemplarzem pełnomocnictwa, a potrzebujemy go wykorzystać także w innym celu, można skorzystać z usług notariusza i poprosić o sporządzenie notarialnej kopii pełnomocnictwa. Kopia notarialna będzie honorowana na równi z oryginałem. Wynagrodzenie notariusza w przypadku tej usługi to kilka złotych.

Co jakiś czas pojawiają się wątpliwości, czy od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową. Moim zdaniem trzeba i KIO również stoi na takim stanowisku. Wysokość opłaty skarbowej to 17 zł od jednego pełnomocnictwa. Opłaty dokonujemy przelewem. Dane do przelewu znajdują się pod tym linkiem: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/komunikaty-na-temat-numerow-kont-i-wysokosci-oplat (na samym dole strony).

Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo? Koniecznie musi być pełnomocnictwem rodzajowym, to znaczy musi wskazywać, że pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nie jest natomiast wystarczające pełnomocnictwo ogólne. Czasami się zdarza, że przedsiębiorca ma do np. pracownika tak duże zaufanie, że przekazuje mu pełnomocnictwo, które upoważnia go do działania we wszystkich sprawach (po prostu we wszystkich sprawach, bez ich wyszczególnienia). To jest właśnie pełnomocnictwo ogólne. Nie przejdzie ono jednak przed KIO. Musi być w nim wskazane, że pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania przed KIO.

Poza tym nie ma większych ograniczeń co do treści pełnomocnictwa. Może być określone bardziej generalnie – „do reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą”. Może być również bardziej konkretnie – „do reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie o sygnaturze KIO […/…].

Instrukcja wniesienia odwołania do KIO

Szczególną ostrożność muszą zachować pełnomocnicy, którzy zgłaszają przystąpienie. W przypadku gdy przystąpienie zgłosi pełnomocnik, ale nie dołączy pełnomocnictwa, to przepisy nie przewidują uzupełnienia takiego braku. Może się więc okazać, że zgłoszenie przystąpienia będzie nieskuteczne. Trzeba dokładnie upewnić się, że pełnomocnictwo zostało dołączone.

[Poczytaj też >>Pierwsza rozprawa przed KIO – jak się przygotować? – e-book]

To już chyba wszystkie najważniejsze informacje na temat pełnomocnictwa.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: