Dawid Pantak

radca prawny

Pomagam przedsiębiorcom wygrywać przetargi. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiadam bogate doświadczenie w skutecznej pomocy i doradzaniu wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
[Więcej >>>]

Złóż odwołanie Złóż przystąpienie

Wzór odwołania do KIO

Dawid Pantak02 stycznia 2019Komentarze (0)

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wzór odwołania do KIO (a także niektórych innych pism składanych w postępowaniu odwoławczym). Wzór dostępny jest pod tym adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/wzorcowe-dokumenty-dotyczace-postepowania-odwolawczego

Myślę, że to bardzo dobry ruch ze strony UZP. Ułatwi to życie wykonawcom chcącym zaskarżyć decyzję zamawiającego. Postępowanie przed KIO jest bardzo formalne i czasem niewielki błąd może kosztować wykonawcę odrzucenie lub zwrot odwołania. A to spowoduje, że nie dość, że KIO nie rozpozna merytorycznie odwołania, to wykonawca może również stracić uiszczony wpis. Dlatego pochwalam UZP, że zdecydował się pomóc wykonawcom i przygotował wzór odwołania. Wzór spełnia wszystkie formalne wymagania, trzeba jednak w nim uzupełnić odpowiednią treść.

Oczywiście, jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse na wygraną, to polecam zlecić prowadzenie sprawy radcy prawnemu lub adwokatowi specjalizującemu się w prawie zamówień publicznych.

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności otrzymasz opinię bądź poradę prawną dotyczącą Twoich szans na uwzględnienie odwołania. To pomoże Ci zdecydować, czy w ogóle jest sens wnosić odwołanie.

Kilka razy zdarzyło mi się, że wykonawca samodzielnie złożył odwołanie, a skontaktował się ze mną później, ponieważ chciał żebym reprezentował go na rozprawie. Po zapoznaniu się z dokumentami stwierdzałem, że jednak wniesienie odwołania było niezasadne i racja stoi po stronie zamawiającego. Szanse na uwzględnienie odwołania były bardzo małe, wręcz bliskie zeru. Nie pozostawało mi wtedy nic innego jak doradzić klientowi cofnięcie odwołania. Jeżeli zrobił się to odpowiednio wcześnie, UZP zwrócił 90% wpisu (więcej na ten temat możesz przeczytać w tym wpisie).

Gdyby wykonawca zgłosił się do mnie przed wniesieniem odwołania to od razu doradziłbym mu po prostu nie złożyć odwołania. Wtedy zaoszczędziłby 10% wpisu, a przede wszystkim cenny czas jaki musiał poświęcić na samodzielne przygotowanie i wysłanie odwołania.

Korzystając z pomocy profesjonalisty masz ponadto pewność, że odwołanie zostanie przygotowane fachowo i rzetelnie przedstawi wszystkie argumenty. Otrzymujesz również pełne wsparcie podczas całego postępowania, zawsze możesz zwrócić się z każdym pytaniem czy wątpliwością.

[Możesz poczytać również ->> Odpowiedź na odwołanie]

Jeżeli jednak wolisz złożyć odwołanie samodzielnie, to gdy będzie już gotowe, warto również zapoznać się z moją instrukcją wniesienia odwołania.

Cofnięcie odwołania do KIO

Dawid Pantak02 sierpnia 2018Komentarze (0)

Cofnięcie odwołania jest sposobem na uratowanie sytuacji, gdy odwołujący uświadomi sobie, że ma małe szanse na wygraną przed KIO lub w sytuacji gdy nastąpi zmiana okoliczności.

Cofnięcie odwołania można dokonać na każdym etapie – aż do zamknięcia rozprawy. W takim przypadku KIO po prostu umorzy postępowanie odwoławcze.

Aby jednak cofnięcie miało sens, należy to zrobić najpóźniej przed otwarciem rozprawy (a więc może nastąpić jeszcze na poprzedzającym rozprawę posiedzeniu). W przypadku gdy wycofanie nastąpi przed otwarciem rozprawy, KIO zwróci odwołującemu 90% wpisu (odwołujący traci więc tylko 10% wpisu).

Przykład

ABC sp. z o.o. wniosła odwołanie do KIO w postępowaniu na dostawy powyżej progów unijnych. Wpis od odwołania wynosił więc 15.000 zł. Po pewnym czasie postanowili jednak wycofać odwołanie. Wysłali do KIO pismo jeszcze przed posiedzeniem i rozprawą. KIO umorzyła postępowanie odwoławcze. Zwróciła ABC sp. z o.o. 90% wpisu (13.500 zł), zatrzymując 10% (1.500 zł).

W sprawie kosztów należy pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi na mniej niż 1 dzień przed terminem rozprawy lub posiedzenia, to zamawiający ma prawo domagać się od odwołującego dodatkowych kosztów – wynagrodzenia pełnomocnika (do 3.600 zł) oraz kosztów dojazdu.

Jeżeli już podjąłeś decyzję o cofnięciu odwołania, to najlepiej zrobić to na dłużej niż dzień przed posiedzeniem/rozprawą. Wtedy odzyskasz 90% wpisu oraz nie ryzykujesz, że zamawiający wystąpi o obciążenie Cię dodatkowymi kosztami.

Przykład

ABC sp. z o.o. wniosła odwołanie do KIO w postępowaniu na dostawy powyżej progów unijnych. Wpis od odwołania wynosił więc 15.000 zł. Postanowili jednak wycofać odwołanie. Odwołanie zostało cofnięte na posiedzeniu poprzedzającym rozprawę. Z racji tego, że cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, KIO zwróciła ABC sp. z o.o. 90% wpisu (13.500 zł), zatrzymując 10% (1.500 zł).

Jednak obecny na posiedzeniu zamawiający złożył wniosek o zasądzenie na jego rzecz kosztów w wysokości 3.600 zł (wynagrodzenie pełnomocnika) oraz 300 zł (koszty biletów na pociąg). Z racji tego, że wycofanie odwołania nastąpiło na krócej niż 1 dzień przed posiedzeniem/rozprawą KIO przyjęła wniosek zamawiającego i obciążyła tymi kosztami ABC sp. z o.o.

W przypadku gdy w odwołaniu postawiłeś zamawiającemu więcej niż jeden zarzut możliwe jest wycofanie niektórych tylko zarzutów, przy pozostawieniu pozostałych.

Przykład

ABC sp. z o.o. wniosła odwołanie do KIO zarzucając zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty konkurenta z dwóch powodów. Po pierwsze produkt zaoferowany przez konkurenta nie spełnia wymogów zamawiającego. Po drugie konkurent nie dołączył wyników badań, które były obowiązkowo wymagane. Na kilka dni przed rozprawą, kiedy pracownik ABC sp. z o.o. przygotowywał się do niej, zauważył, że wyniki badań jednak znajdują się w ofercie (czego przez przypadek nie zauważył kiedy przygotowywał odwołanie). Wysłał więc do KIO pismo, w którym wycofał drugi z zarzutów. Pierwszy zarzut natomiast pozostał do rozpoznania.

[Możesz poczytać także  >> Odwołanie do KIO a podpisanie umowy]

Uwzględnienie zarzutów odwołania to temat dzisiejszego wpisu.

Jeżeli do zamawiającego wpłynie odwołanie, to po jego lekturze zamawiający może uznać, że faktycznie odwołujący ma rację. Zamawiający może dojść po prostu do wniosku, że popełnił w postępowaniu błąd.

W takiej sytuacji ma możliwość naprawienia swojego błędu. Następuje to poprzez uwzględnienie zarzutów odwołania.

Uwzględnienie zarzutów odwołania może pozwolić zamawiającemu oszczędzić sporo pieniędzy. Jeżeli odwołanie faktycznie jest zasadne i zamawiający uwzględni zarzuty, to może to doprowadzić do umorzenia postępowania odwoławczego. W takiej sytuacji zamawiający po prostu wykonuje czynność zgodnie z żądaniem odwołującego. KIO natomiast zwróci odwołującemu uiszczony przez niego wpis. Nikt nie ponosi więc żadnych kosztów.

[Poczytaj też >>Pierwsza rozprawa przed KIO – jak się przygotować? – e-book]

[Możesz poczytać także  >> Odwołanie do KIO a podpisanie umowy]

Uwzględnić odwołanie można na każdym etapie postępowania odwoławczego. Aby jednak zamawiający nie poniósł kosztów postępowania, musi to zrobić przed otwarciem rozprawy.

Przykład

Zoo we Wrocławiu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa żywności dla żyraf. Postępowanie toczy się poniżej progów unijnych. Odwołanie złożyła spółka Żywność dla Żyraf S.A. domagając się odrzucenie oferty konkurenta z powodu niezgodności oferty z treścią SIWZ. Uiściła wpis od odwołania w wysokości 7.500 zł. Zoo po przeczytaniu odwołania doszło do wniosku, że Odwołujący ma rację. Wysłało do KIO odpowiedź na odwołanie, w którym uwzględniło zarzuty odwołania. KIO umorzyła postępowanie odwoławcze bez przeprowadzenia rozprawy. Żywność dla Żyraf S.A. odzyskała od KIO kwotę 7.500 zł, którą wcześniej uiściła. Zoo z kolei – zgodnie z żądaniem odwołania – odrzuciło ofertę konkurenta.

Nie ma natomiast daty początkowej. Jeżeli zamawiający po lekturze odwołania od razu dojdzie do wniosku, że zarzuty są zasadne, to może również od razu je uwzględnić. Nie musi czekać na posiedzenie przed KIO, ani nawet na informacje z KIO o wyznaczeniu rozprawy.

Im wcześniej zamawiający uwzględni odwołanie, tym większa szansa, że do posiedzenia w ogóle nie dojdzie, ponieważ KIO może nawet nie wyznaczyć terminu posiedzenia i od razu umorzyć postępowanie. W ten sposób zamawiający nie tylko oszczędza własny czas, ale również czas wykonawcy, który wniósł odwołanie (i prawdopodobnie teraz przygotowuje się do rozprawy) i czas Krajowej Izby Odwoławczej (która też musi się do postępowania przygotować).

Uwzględnienie zarzutów odwołania jest więc korzystne dla zamawiającego, ponieważ pozwala mu naprawić swój błąd bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jest to również korzystne dla odwołującego. Nie musi stawić się na rozprawie, odzyskuje wpis i co najważniejsze wygrywa sprawę. Jedyną niedogodnością jest, że w takiej sytuacji poza zwrotem wpisu odwołujący nie ma prawa domagać się od zamawiającego zwrotu pozostałych kosztów. Jeżeli więc zleciłeś przygotowanie odwołania radcy prawnemu lub adwokatowi, a zamawiający uwzględnił przed rozprawą zarzuty odwołania, to nie możesz domagać się zwrotu tych kosztów. [Poczytaj ->> Ile kosztuje postępowanie przed KIO]

Wszystko to co napisałem dotyczy sytuacji gdy po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca. Jeżeli jednak tak się stało, to sytuacja wygląda inaczej. Ale o tym napiszę w jednym z kolejnych wpisów (->>Sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów odwołania).

Odwołanie na treść SIWZ

Dawid Pantak19 marca 2018Komentarze (0)

Warto wiedzieć, że odwołanie do KIO można wnieść również na treść SIWZ. Na czym to polega?

Zaskarżenie treści SIWZ następuje zazwyczaj z dwóch powodów. Albo zamawiający postawił nieadekwatne warunki udziału w postępowaniu, albo nieadekwatnie opisał przedmiot zamówienia.

Przykład dotyczący warunków udziału w postępowaniu

 

Urząd w Warszawie prowadzi przetarg na dostawę 100 laptopów. Jednym z wymogów zamawiającego jest, żeby wykonawca udowodnił, że zrealizował już co najmniej 10 dostaw laptopów, z czego każda ma obejmować swoim zakresem co najmniej 1.000 sztuk. Taki warunek jest nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, którzy mają doświadczenie w mniejszych dostawach i spokojnie poradziliby sobie z takim zamówieniem, nie będą mogli wziąć udziału w postępowaniu, ponieważ zamawiający postawił zbyt wygórowany warunek.

 

Przykład dotyczący opisu przedmiotu zamówienia

 

Urząd w Warszawie prowadzi przetarg na dostawę 100 laptopów. Jedynym z wymogów opisu przedmiotu zamówienia jest żeby laptopy posiadała ekran dotykowy. Taki wymóg nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego, ponieważ laptopy będą używane przez urzędników w tradycyjny sposób. Jednocześnie wskazuje na wykonawcę spółkę Dobre Laptopy sp. z o.o., która jako jedyna na rynku oferuje laptopy z dotykowym ekranem. W konsekwencji jedyną ofertę w przetargu będzie mogła złożyć ta spółka. Jej konkurenci, pomimo tego że posiadają w swojej ofercie towary o zbliżonej jakości, nie będą mogli wystartować, ponieważ Zamawiający wprowadził blokujący wymóg. Na taki wymóg specyfikacji odwołanie złożyła konkurencyjna spółka Komputery Kowalski i Syn Sp. J.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia można skarżyć w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zarówno powyżej, jak i poniżej progów unijnych).

Przetargi powyżej i poniżej progów unijnych (część 1)

Przetargi powyżej i poniżej progów unijnych (część 2)

Poza tym w postępowaniach powyżej progów unijnych można skarżyć również również inne zapisy SIWZ (na przykład niezgodny z prawem wzór umowy, zbyt krótkie termin na wykonanie zamówienia). W postępowaniach poniżej progów unijnych można skarżyć tylko warunki udziału i opis przedmiotu zamówienia.

Bardzo ważne jest zachowanie terminu do wniesienia odwołania. Termin wynosi 5 dni (poniżej progów) lub 10 dni (powyżej progów) od dnia publikacji/zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. Czasu jest więc (jak zwykle) niewiele.

[Poczytaj też >>Pierwsza rozprawa przed KIO – jak się przygotować? – e-book]

Składając odwołanie na treść SIWZ warto zadbać zawczasu o odpowiednie dowody. Zwłaszcza w przypadku skarżenia opisu przedmiotu zamówienia to odwołujący musi udowodnić, że opis jest dyskryminujący. Nie zawsze jest to łatwe zadanie i trzeba się do tego odpowiednio przygotować i zgromadzić takie dowody, które będą przekonujące dla składu orzekającego.

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą umożliwia złożenie odwołania i branie udziału w postępowaniu przez swojego przedstawiciela. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli nie chcesz lub nie możesz działać osobiście lub też jeżeli oprócz osobistego uczestnictwa chcesz zapewnić sobie wsparcie innej osoby. Poniżej przedstawię kilka informacji, o których musisz pamiętać w związku z pełnomocnictwem.

Dużym plusem jest, że pełnomocnikiem przed KIO może być w zasadzie każdy. Nie ma ograniczenia tak jak w postępowaniu przed sądem, że pełnomocnikiem może być tylko adwokat lub radca prawny, bądź ktoś z najbliższej rodziny. W postępowaniu przed KIO pełnomocnikiem może być każdy kto ma przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może to być więc Twój prawnik, Twój pracownik czy inna osoba do której masz zaufanie.

Często zdarza się, że w rozprawie w imieniu jednego wykonawcy uczestniczy kilku pełnomocników. Moim zdaniem jest to dobra praktyka. Sprawy przed KIO mają charakter interdyscyplinarny i często poza kwestiami typowo prawnymi omawiane są sprawy związane ze szczegółami technicznymi danego produktu, usługi czy roboty. Z tego powodu udział jednego pełnomocnika może okazać się niewystarczający.

Pełnomocnik składający odwołanie czy występujący na rozprawie jest zobowiązany przedstawić pełnomocnictwo. Co bardzo ważne pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale. Nie można przedstawić zwykłej kopii czy nawet kopii poświadczonej przez adwokata/radcę prawnego (nie stosuję się w tym zakresie przepisów kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli dysponujemy tylko jednym egzemplarzem pełnomocnictwa, a potrzebujemy go wykorzystać także w innym celu, można skorzystać z usług notariusza i poprosić o sporządzenie notarialnej kopii pełnomocnictwa. Kopia notarialna będzie honorowana na równi z oryginałem. Wynagrodzenie notariusza w przypadku tej usługi to kilka złotych.

Co jakiś czas pojawiają się wątpliwości, czy od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową. Moim zdaniem trzeba i KIO również stoi na takim stanowisku. Wysokość opłaty skarbowej to 17 zł od jednego pełnomocnictwa. Opłaty dokonujemy przelewem. Dane do przelewu znajdują się pod tym linkiem: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/komunikaty-na-temat-numerow-kont-i-wysokosci-oplat (na samym dole strony).

Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo? Koniecznie musi być pełnomocnictwem rodzajowym, to znaczy musi wskazywać, że pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nie jest natomiast wystarczające pełnomocnictwo ogólne. Czasami się zdarza, że przedsiębiorca ma do np. pracownika tak duże zaufanie, że przekazuje mu pełnomocnictwo, które upoważnia go do działania we wszystkich sprawach (po prostu we wszystkich sprawach, bez ich wyszczególnienia). To jest właśnie pełnomocnictwo ogólne. Nie przejdzie ono jednak przed KIO. Musi być w nim wskazane, że pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania przed KIO.

Poza tym nie ma większych ograniczeń co do treści pełnomocnictwa. Może być określone bardziej generalnie – „do reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą”. Może być również bardziej konkretnie – „do reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie o sygnaturze KIO […/…].

Instrukcja wniesienia odwołania do KIO

Szczególną ostrożność muszą zachować pełnomocnicy, którzy zgłaszają przystąpienie. W przypadku gdy przystąpienie zgłosi pełnomocnik, ale nie dołączy pełnomocnictwa, to przepisy nie przewidują uzupełnienia takiego braku. Może się więc okazać, że zgłoszenie przystąpienia będzie nieskuteczne. Trzeba dokładnie upewnić się, że pełnomocnictwo zostało dołączone.

[Poczytaj też >>Pierwsza rozprawa przed KIO – jak się przygotować? – e-book]

To już chyba wszystkie najważniejsze informacje na temat pełnomocnictwa.