Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że:

  1. jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
  2. zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,
  3. nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa,
  4. nie buduje stosunku klient – prawnik.

Autor bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treść bloga jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi jego oficjalnego stanowiska. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Teksty publikowane na blogu są zawsze aktualne na dzień ich zamieszczenia. Ponieważ przepisy dotyczące prawa zamówień publicznych zmieniają się bardzo często (a jeszcze częściej zmienia się linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej i sądów), to musisz mieć na uwadze, że teksty archiwalne nie zawsze muszą być aktualne i nie zawsze będą dotyczyć stanu prawnego obowiązującego w chwili gdy będziesz czytał dany wpis.

Autor bloga ponadto nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.