W poprzednich wpisach starałem się wyjaśnić Ci jaka jest różnica pomiędzy postępowaniami poniżej i powyżej progów unijnych. Wiedza, którą zdobyłeś czytając te wpisy przyda Ci się do zrozumienia dzisiejszego tekstu.

Przetargi powyżej i poniżej progów unijnych (część 1)

Przetargi powyżej i poniżej progów unijnych (część 2)

Jak wspomniałem ostatnio, przetargi powyżej i poniżej progów unijnych różnią się od siebie także w zakresie możliwości wniesienia odwołania do KIO.

Zacznijmy od postępowania, które toczy się powyżej progów unijnych. W takim przypadku odwołanie przysługuje od każdej czynności zamawiającego niezgodnej z prawem. Najczęściej składane odwołania dotyczą między innymi tego że:

  • zamawiający niesłusznie wykluczył Cię z postępowania lub niesłusznie odrzucił Twoją ofertę,
  • zamawiający niesłusznie zaniechał wykluczenia Twojego konkurenta lub zaniechał odrzucenia jego oferty,
  • zamawiający źle przeliczył punkty i tym samym wybrał niewłaściwą ofertę,
  • zamawiający opisał przedmiot zamówienia w ten sposób, że ofertę w postępowaniu może złożyć tylko jeden wykonawca, co nie ma żadnego uzasadnienia w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Przykład

Urząd w Szczecinie ogłosił przetarg na budowę nowej siedziby. Przetarg jest prowadzony powyżej progów unijnych. Jeden z wykonawców, Spółka budowlana sp. z o.o., wpłacił wadium po terminie. W związku z tym powinien zostać wykluczony z postępowania. Zamawiający tego jednak nie zauważył i w konsekwencji wybrał jako najkorzystniejszą ofertę tego wykonawcy. Tymczasem wykonawca Budownictwo S.A. wraz ze współpracującym ze spółką radcą prawnym dokładnie sprawdzili ofertę konkurenta (także pod kątem formalno–prawnym) i w konsekwencji zobaczyli brak terminowej płatności. Złożyli odwołanie do KIO, w którym domagali się wykluczenia spółki Spółka budowlana sp. z o.o z postępowania.

Przykład

Zoo we Wrocławiu ogłosiło przetarg na dostawę żywności dla żyraf. Przetarg jest prowadzony powyżej progów unijnych. Jedynym z wymogów specyfikacji był obowiązek dostarczenia żywności w czerwonych opakowaniach. Taki wymóg nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego. Jednocześnie wskazuje na wykonawcę spółkę The Giraffes Poland sp. z o.o., która jako jedyna na rynku oferuje żywność w czerwonych opakowaniach. W konsekwencji jedyną ofertę w przetargu będzie mogła złożyć ta spółka. Jej konkurenci, pomimo tego że posiadają w swojej ofercie towary o zbliżonej jakości, nie będą mogli wystartować, ponieważ Zamawiający wprowadził blokujący wymóg. Na taki wymóg specyfikacji odwołanie złożyła konkurencyjna spółka Żywność dla Żyraf S.A. W odwołaniu zarzuciła zoo między innymi naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Podsumowując, jeżeli postępowanie toczy się powyżej progów unijnych, odwołanie przysługuje od każdej czynności Zamawiającego niezgodnej z prawem. W kolejnym wpisie wyjaśnię, na jakie czynności przysługuje odwołanie, jeżeli postępowanie toczy się poniżej progów.