Odrzucenie oferty jest jedną z najczęstszych przyczyn, których następstwem jest odwołanie do KIO. Dzisiaj opowiem co nieco na temat odrzucenia oferty w kontekście interesu.

W poprzednich wpisach opowiadałem Ci o temacie interesu w uzyskaniu zamówienia.

Interes we wniesieniu odwołania

Unieważnienie postępowania a interes

Oczywiście, jeżeli Twoja oferta na podstawie kryteriów oceny ofert była pierwsza, a zamawiający ją odrzucił, to posiadasz interes we wniesieniu odwołania. Wnosząc odwołanie chcesz przecież uzyskać zamówienie.

Przykład

Ministerstwo Zdrowia prowadzi przetarg na dostawę pluszowych misi, które będą rozdawane dzieciom w szpitalach. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Na podstawie kryteriów oceny ofert (cena 90% oraz termin dostawy 10%) najkorzystniejsza była oferta spółki Pluszaki S.A. Została jednak odrzucona, ponieważ Zamawiający stwierdził, że jest niezgodna z SIWZ. Pluszaki S.A. składają odwołanie do KIO. Chcą unieważnienia czynności odrzucenia ich oferty. Wykazują interes w tym, że gdyby nie odrzucenie ich oferty, uzyskaliby zamówienie.

Może się zdarzyć, że Twoja oferta w postępowaniu zajmie drugie lub dalsze miejsce, a jednocześnie zostanie niesłusznie odrzucona. Co robić w takiej sytuacji? Przede wszystkim musisz się zastanowić, po pierwsze, czy odrzucenie oferty jest prawidłowe. Po drugie, czy masz jakieś „haki” na wykonawców, którzy są nad Tobą. Samo kwestionowanie odrzucenia Twojej oferty nic Ci nie da, ponieważ nawet jeżeli powrócisz do gry, to i tak nie zajmiesz pierwszego miejsca. W takiej sytuacji nie jesteś w stanie wykazać przed Krajową Izbą Odwoławczą interesu. Żeby to zrobić, poza kwestionowaniem zasadności odrzucenia Twojej oferty, musisz równocześnie zaatakować swoich konkurentów.

Przykład

Ministerstwo Zdrowia prowadzi przetarg na dostawę pluszowych misi, które będą rozdawane dzieciom w szpitalach. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Na podstawie kryteriów oceny ofert (cena 90% oraz termin dostawy 10%) najkorzystniejsza była oferta spółki Blues and Plusz sp. z o.o. Druga w kolejce była oferta spółki Pluszaki S.A., ponadto została ona odrzucona. Pluszaki S.A. składają odwołanie do KIO. Podnoszą, że ich oferta została odrzucona niezasadnie. Ponadto wnoszą o odrzucenie oferty spółki Blues and Plusz sp. z o.o., ponieważ ta zawiera rażąco niską cenę. Wykazują interes w tym, że jeżeli KIO przychyli się do obu ich wniosków, wtedy uzyskają zamówienie. Gdyby jednak wnosili jedynie o unieważnienie czynności odrzucenia ich oferty, nie byliby w stanie wykazać interesu. Odrzucenie oferty nie może być w tym przypadku jedyną kwestionowaną czynnością.