Odwołanie do KIO

czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą

Category: 6. Rozprawa

Jak zwracać się do arbitra na rozprawie?

Przeglądając dzisiaj statystki bloga zauważyłem, że mój blog odnotował kilka wejść z wyszukiwarki google po wpisaniu hasła „jak zwracać się na rozprawie przed kio”.

Zaciekawionemu czytelnikowi (o ile czyta jeszcze bloga : )) odpowiadam – najlepiej zwracać się po prostu „Pani Przewodnicząca” lub „Panie Przewodniczący”, ewentualnie „Proszę Izby”.  Nie ma potrzeby, tak jak w sądzie, zwracać się „Wysoki Sądzie”, tak samo jak nie ma potrzeby wstawać, kiedy zwraca się do Izby (jedyny przypadek, kiedy należy wstać, to ogłaszanie wyroku).

Powodzenia na rozprawie!

Jak wygląda rozprawa przed KIO?

W jednym z poprzednich wpisów w skrócie wyjaśniłem czym jest Krajowa Izba Odwoławcza. Wpis ten znajduje się pod tym adresem. Czym jest Krajowa Izba Odwoławcza? Dzisiaj chciałbym trochę rozwinąć ten temat i opowiedzieć Ci, jak wygląda rozprawa przed KIO.

Po pierwsze, musisz wiedzieć, że przed KIO odbywa się najpierw posiedzenie, a dopiero później rozprawa. Na posiedzeniu sprawdzane są kwestie formalne. Izba sprawdza pełnomocnictwa uczestników postępowania, sprawdza czy przystąpienia, które zostały złożone, są skuteczne. Bardzo ważną kwestią, którą bada KIO, jest sprawdzenie, czy odwołanie nie podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych. Na posiedzeniu uczestnicy postępowania mogą podnosić wszystkie formalne kwestie. Posiedzenie nie ma charakteru jawnego. Wstęp na nie mają tylko strony oraz ich pełnomocnicy.

Jeżeli wszystkie kwestie formalne zostaną już wyjaśnione oraz KIO uzna, że odwołanie nie podlega odrzuceniu, to zamyka posiedzenie oraz otwiera rozprawę. Rozprawa ma charakter jawny, oprócz stron i ich pełnomocników może na niej być obecna także publiczność. Każdy z uczestników może przedstawić swoją argumentację. Kolejność jest następująca: najpierw wypowiada się odwołujący, potem zamawiający, a na końcu przystępujący (jeżeli któryś z wykonawców zgłosił przystąpienie).

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy Izba zdecyduje ile takich rund będzie potrzebnych do wyjaśnienia wszystkich kwestii. W prostszych sprawach wystarczy jedna runda plus jedna na krótkie głosy końcowe, w sprawach skomplikowanych może to być kilka rund. Odwołujący zajmuje miejsce po prawej stronie arbitrów, zamawiający siada po lewej, a przystępujący na wprost.

Jak zwracać się do arbitra na rozprawie?

Rozprawa przed KIO ma mniej sformalizowany charakter niż postępowanie przed sądem. Przede wszystkim, w odróżnieniu od postępowania sądowego, nie ma obowiązku wstawania w momencie, gdy zwraca się do arbitra. Nie ma też obowiązku noszenia togi. Co do zasady sprawy rozstrzyga jeden arbiter. W uzasadnionych przypadkach sprawę może jednak rozpatrywać skład trzyosobowy. Przebieg rozprawy jest protokołowany. Po rozprawie warto wystąpić do KIO o przesłanie kopii protokołu. Specjalnie dla Was przygotowałem wzór takiego wniosku. Możecie go pobrać w tym miejscu.

Wniosek o doręczenie kopii protokołu posiedzenia i rozprawy

W zależności od stopnia skomplikowania rozprawa może trwać od godziny do nawet kilku dni. Jeżeli wszystko zostanie już wyjaśnione, przewodniczący zamyka rozprawę oraz informuje, kiedy ogłosi wyrok. Jeżeli już w czasie rozprawy arbiter wyrobił sobie opinię na temat tej sprawy, to najprawdopodobniej ogłosi wyrok w tym samym dniu. Jeżeli jednak potrzebuje więcej czasu na przemyślenie sprawy, to może odroczyć wydanie wyroku o kilka dni. W czasie ogłaszania wyroku wszyscy, poza składem orzekającym mają obowiązek stać. Potem następuje krótkie uzasadnienie ustne wyroku. W kilku zdaniach arbiter wyjaśnia czym kierował się wydając taki wyrok.

Następnie sporządzane jest pisemne uzasadnienie wyroku. Jest ono wysyłane do wszystkich uczestników z urzędu. Nie ma obowiązku występowania z wnioskiem o jego doręczenie.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén