Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/home/dawidp/domains/odwolaniedokio.pl/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_uploads/) is not within the allowed path(s): (/home/emarketi/domains/odwolaniedokio.pl:/tmp:/var/tmp:/home/emarketi/.tmp:/home/emarketi/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki/tls/certs) in /home/emarketi/domains/odwolaniedokio.pl/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/file.php on line 431
Archiwa: 1. Ogólne informacje - Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO

czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą

Category: 1. Ogólne informacje

Dwa łyki statystyki

Dzisiaj przeanalizujemy jak przedstawiają się statystyki rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej.

Dane do dzisiejszego artykuły zaczerpnąłem z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych (numer 1, styczeń – marzec 2017). Informator publikowany jest na stronie UZP – https://www.uzp.gov.pl Dzięki uprzejmości Urzędu możemy zobaczyć jak przedstawiają się statystyki w okresie od stycznia do marca 2017 r.

LP Sposób rozpatrzenia Rozkład procentowy
1 Zwrócone 8%
2 Odrzucone 8%
3 Umorzone postępowanie 17%
4 Umorzone postępowanie – zarzuty uwzględnione przez Zamawiającego 16%
5 Uwzględnione 20%
6 Oddalone 31%

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zdecydowanie więcej odwołań jest oddalanych niż uwzględnianych. Przenalizujmy jednak tabelkę dokładniej.

Zaczynając od góry – okazuje się, że łącznie aż 16% odwołań jest zwracanych lub odrzucanych. To bardzo dużo. Zwrot lub odrzucenie odwołania następuje zazwyczaj z powodu błędów formalnych w odwołaniu. Jednocześnie niesie to za sobą poważne konsekwencje. Zarówno zwrot, jak i odrzucenie powodują, że odwołanie nie zostanie merytorycznie rozpoznane. Dodatkowo, w przypadku odrzucenia, wpis, który został uiszczony, przepada. Warto zlecić przygotowanie odwołania profesjonaliście, a wysyłając je do KIO posiłkować się Instrukcją wniesienia odwołania do KIO. Pozwoli to uniknąć błędów formalnych, które – jak pokazuje statystyka – często zdarzają się wykonawcom.

Następny wiersz to umorzenie postępowania. Umorzenie postępowania następuje zazwyczaj z powodu cofnięcia odwołania. Wykonawcy czasem cofają odwołanie ponieważ nie są do końca pewni swoich racji. Czasem też stosują tzw. „straszaka”, czyli wnoszą odwołanie z góry wiedząc, że je wycofają w przypadku nieuwzględnienia przez zamawiającego.

Na potrzeby mojej własnej analizy wiersze 1, 2 oraz 3 traktuje łącznie. Tutaj lądują odwołania, które zawierają błędy formalne lub zostały wniesione ze świadomością, że nie zostaną merytorycznie rozpoznane. Takich odwołań łącznie jest 33%.

Kolejny wiersz (numer 4) to umorzone postępowanie – zarzuty uwzględnione przez zamawiającego. Znów mamy do czynienia z umorzeniem postępowania, ale tym razem nie dlatego, że wykonawca cofnął odwołanie. W tym przypadku to sam zamawiający po wpłynięciu odwołania uznał, że popełnił błąd. Tym samym przyznał rację odwołującemu i zmienił swoją decyzję. Dla mnie taka sytuacja jest praktycznie tożsama z uwzględnieniem odwołania przez KIO – odwołujący osiąga swój cel i zmienia decyzję Zamawiającego (musisz jednak pamiętać, że pod względem zwrotu kosztów korzystniejsze jest jednak uwzględnienie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą).

Na potrzeby mojej analizy sumuje wiersze 4 oraz 5 (wiersz 5 to odwołania uwzględnione przez KIO). W ten sposób otrzymujemy 36% odwołań – są to odwołania, w których wykonawcom udało się zmienić decyzję zamawiającego – bądź poprzez uwzględnienie odwołania przez zamawiającego, bądź przez KIO.

Ostatni wiersz to odwołania oddalone. Są to odwołania, które nie zawierały błędów formalnych, czyli zostały rozpatrzone merytorycznie, ale nie zostały uwzględnione ani przez zamawiającego, ani przez Krajową Izbę Odwoławczą. Takich odwołań było 31%.

Tym sposobem możemy trochę zmienić tabelkę:

LP Sposób rozpatrzenia Rozkład procentowy
1 Wykonawcy udało się zmienić decyzję zamawiającego 36%
2 Wykonawcy nie udało się zmienić decyzji Zamawiającego 31%
3 Inne 33%

Jeżeli rozważasz wniesienie odwołania do KIO, to mam nadzieję, że te statystyki będą dla Ciebie pomocne. Czy uważacie, że te statystyki są korzystne dla wykonawców?

Małgorzata Stręciwilk nowym Prezesem UZP

Mamy nowego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W dniu 8 lutego 2016 r. na to stanowisko powołana została Pani Małgorzata Stręciwilk.

Pani Małgorzata Stręciwilk jest członkiem Krajowej Izby Odwoławczej. Przez kilka lat była także rzeczniczką prasową KIO. Przez jakiś czas kierowała działem odwołań Urzędu Zamówień Publicznych.

Powołanie Pani Małgorzaty na to stanowisko kończy okres bezkrólewia w UZP, który trwał od końca 2013 r.

Odwołanie w przetargach podzielonych na pakiety

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię Ci, jak wygląda kwestia składania odwołania, jeżeli przetarg został podzielony na pakiety (zadania). Jak w takiej sytuacji prezentuje się kwestia odwołania do KIO?

Często zdarza się, że zamawiający ogłaszając przetarg dzieli go na kilka, kilkanaście, lub czasem nawet kilkadziesiąt osobnych zadań. Zadania te czasami nazywane są pakietami. Wykonawcy mogę złożyć ofertę na jedno lub większa liczbę zadań.

Przykład

Zoo w Warszawie ogłosiło przetarg pod nazwą „Dostawa żywności dla zwierząt”. Przetarg został podzielony na trzy pakiety. Zadanie 1 dostawa żywności dla lwów, zadanie 2 dostawa żywności dla słoni oraz zadanie 3 dostawa żywności dla żyraf. W postępowaniu wpłynęły oferty trzech wykonawców. Spółka Jedzenia dla Lwów S.A. złożyła ofertę w zadaniu numer 1, spółka Żywność dla Zwierząt sp. z o.o. w zadaniu numer 1 i 2, a spółka Kowalski i Nowak sp. j. w zakresie wszystkich 3 pakietów.

W takim postępowaniu oczywiście istnieje możliwość wniesienia odwołania do KIO. Jeżeli chcesz kwestionować działanie lub zaniechanie zamawiającego w zakresie więcej niż jednego zadania, wystarczy, że złożysz jedno odwołanie. W odwołaniu tym wskazujesz wszystkie, Twoim zdaniem, błędne czynności Zamawiającego we wszystkich pakietach. Co bardzo ważne, takie odwołanie podlega tylko jednej opłacie. Jedna opłata jest również wymagana niezależnie od tego ile podniesiesz zarzutów.

Opłata od odwołania

Przykład

W tym postępowaniu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wniosła spółka Żywność dla Zwierząt sp. z o.o. Zarzuciła ona, że w zadaniu numer 1 nie wykluczył oferty spółki Jedzenie dla Lwów S.A. pomimo tego, że nie wniosła wadium. Drugim zarzut był związany z tym, że w zakresie zadania numer 2 Zoo nie odrzuciło oferty spółki Kowalski i Nowak sp. j. pomimo tego, że zawiera rażąco niską cenę. Oba zarzuty zostały sformułowane w jednym odwołaniu. Została wniesiona również tylko jedna opłata.

Czym jest Krajowa Izba Odwoławcza?

Krajowa Izba Odwoławcza (w skrócie nazywana KIO) jest to instytucja państwowa, która została powołana między innymi w celu rozpatrywania odwołań wnoszonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Innymi słowy, jeżeli wykonawca, który brał udział (lub w niektórych przypadkach zamierza brać udział) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i z jakiegoś powodu nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia w tym postępowaniu, może złożyć odwołanie właśnie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Przykład:

Zoo w Gdańsku ogłosiło przetarg na dostawę żywności dla żyraf. W toku postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta spółki Żywność sp. z o.o. Z tego rozstrzygnięcia nie jest zadowolona spółka Dobre Pożywienie S.A. Uważa ona, że oferta spółki Żywność sp. z o.o. powinna zostać odrzucona. W związku z tym złożyła odwołanie do KIO.

KIO rozstrzygnie, czy wykonawca ma rację (czyli zamawiający popełnił w postępowaniu jakiś istotny błąd), czy może zamawiający przeprowadził postępowanie prawidłowo.

Jak wygląda rozprawa przed KIO?

Przykład:

a) w powyższej sprawie KIO uznała, że spółka Dobre Pożywienie S.A. ma racje i rzeczywiście oferta spółki Żywność sp. z o.o. podlega odrzuceniu. Uwzględniła więc odwołanie.

b) w powyższej sprawie KIO uznała, że zamawiający (zoo) dokonał czynności wyboru oferty prawidłowo. Odwołanie spółki Dobre Pożywienie S.A. zostało oddalone.

KIO istnieje od 2007 roku. Wcześniej jej zadania należały do Zespołu Arbitrów.

Siedziba KIO znajduje się w Warszawie. Tylko tam odbywają się posiedzenia i rozprawy. Bez znaczenia jest gdzie siedzibę czy miejsce zamieszkania mają wykonawcy i zamawiający.

Rozprawa przed KIO ma nieco zbliżony charakter do postępowania przed sądami. Oczywiście są istotne różnice, o których musisz pamiętać. W kolejnych wpisach na blogu przedstawię Ci wszystkie najważniejsze informację, o których musisz wiedzieć, jeżeli będziesz kiedyś uczestnikiem postępowania przed KIO.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén