Odwołanie do KIO

czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą

Author: Dawid Pantak (Page 2 of 8)

Sąd Najwyższy o odwołaniach poniżej progów na zaniechania

W ostatnim artykule pisałem o zmianie podejścia Krajowej Izby Odwoławczej do odwołań składanych poniżej progów unijnych na zaniechania czynności zamawiających. KIO w końcu uznała, że wykonawcy mogą odwoływać się, jeżeli uznają, że zamawiający bezpodstawnie zaniechał odrzucenia oferty ich konkurenta lub bezpodstawnie zaniechał wykluczenia konkurenta z przetargu – również w postępowaniach poniżej progów.

Słuszność takiego podejścia właśnie potwierdził Sąd Najwyższy. To bardzo dobra wiadomość. Oznacza to, że można śmiało składać odwołania w takich sytuacjach. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ dzięki temu ustaleniu mamy w zamówieniach publicznych (przynajmniej o trochę) mniej rozbieżności interpretacyjnych. I śmiało można rekomendować wykonawcom wnoszenie odwołania bez ryzyka, że zostanie ono odrzucone z przyczyn formalnych.

Przy okazji Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na jeszcze jedno ważne pytanie. Uznał, że w przypadku gdy na orzeczenie KIO zostanie złożona skarga do sądu powszechnego, a sąd uzna, że wyrok KIO jest nieprawidłowy, to powinien w tym zakresie orzec merytorycznie, a nie przekazać sprawy do ponownego rozpoznania KIO. Ale to temat na zupełnie inną historię…

Odwołanie poniżej progów unijnych – a jednak możliwe

Kiedy ostatni raz pisałem na blogu o odwołaniach poniżej progów unijnych, stwierdziłem, że teraz pozostaje nam już tylko czekać i liczyć, na to że sytuacja się kiedyś wyklaruje. Chyba właśnie nadszedł ten czas.

O co chodzi?

Powstała wątpliwość dotycząca wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych. Dokładniej tego, czy jeżeli w postępowaniu poniżej progów unijnych zająłem drugie miejsce, ale uważam, że oferta, która wygrała, powinna zostać odrzucona lub też wykonawca, który ją złożył powinien zostać wykluczony, to czy w takiej sytuacji mogę wnieść odwołanie od decyzji zamawiającego do KIO. Większość osób zajmujących się zamówienia publicznymi uważała, że tak. KIO uważało jednak inaczej – i konsekwentnie odrzucało wszystkie tak złożone odwołania. Pat trwał sobie w najlepsze.

Szczegółowo o wszystkim pisałem w tym artykule:

Odwołanie poniżej progów unijnych – czy leci z nami pilot?

Wygląda na to, że impas wreszcie dobiegł końca. Jak donosi Gazeta Prawna KIO zmieniło swoją praktykę. Członkowie KIO odbyli narady orzecznicze. Uznali, że powinni zmienić swoją dotychczasową praktykę i umożliwić składanie odwołań na wybór najkorzystniejszej oferty również w postępowaniach podprogowych.

Zapadł też już pierwszy wyrok KIO potwierdzający zmianę praktyki.

Co to będzie oznaczać?

Moim zdaniem może wzrosnąć liczba odwołań. Dotyczyć to będzie zwłaszcza zamówień na roboty budowlane. Zamówienia na roboty budowlane mają bardzo wysoki próg dzielący przetargi poniżej i powyżej progów. W przypadku tych przetargów próg wynosi 5,225 mln euro (stan na dzień publikacji wpisu). Oznacza to, że przetarg o wartości np. 20 milionów złotych, pomimo że jest to bardzo duża kwota, toczy się poniżej progów.

Pomimo tak znacznej wartości do tej pory nie mogliśmy się odwołać od zaniechania wykluczenia konkurenta bądź odrzucenia jego oferty. Teraz będzie to możliwe. Przetargi na roboty budowlane mają dużą wartości, dlatego wykonawcy są bardziej skłonni zaryzykować ewentualną stratę wpisu i wnieść odwołanie do KIO. W końcu stawką jest podpisanie umowy o dużej wartości.

Najważniejsze, że sprawa została w końcu pozytywnie zakończona i wykonawcy mają teraz większą możliwość zmienić nieprawidłowe decyzje zamawiających.

Dwa łyki statystyki

Dzisiaj przeanalizujemy jak przedstawiają się statystyki rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej.

Dane do dzisiejszego artykuły zaczerpnąłem z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych (numer 1, styczeń – marzec 2017). Informator publikowany jest na stronie UZP – https://www.uzp.gov.pl Dzięki uprzejmości Urzędu możemy zobaczyć jak przedstawiają się statystyki w okresie od stycznia do marca 2017 r.

LP Sposób rozpatrzenia Rozkład procentowy
1 Zwrócone 8%
2 Odrzucone 8%
3 Umorzone postępowanie 17%
4 Umorzone postępowanie – zarzuty uwzględnione przez Zamawiającego 16%
5 Uwzględnione 20%
6 Oddalone 31%

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zdecydowanie więcej odwołań jest oddalanych niż uwzględnianych. Przenalizujmy jednak tabelkę dokładniej.

Zaczynając od góry – okazuje się, że łącznie aż 16% odwołań jest zwracanych lub odrzucanych. To bardzo dużo. Zwrot lub odrzucenie odwołania następuje zazwyczaj z powodu błędów formalnych w odwołaniu. Jednocześnie niesie to za sobą poważne konsekwencje. Zarówno zwrot, jak i odrzucenie powodują, że odwołanie nie zostanie merytorycznie rozpoznane. Dodatkowo, w przypadku odrzucenia, wpis, który został uiszczony, przepada. Warto zlecić przygotowanie odwołania profesjonaliście, a wysyłając je do KIO posiłkować się Instrukcją wniesienia odwołania do KIO. Pozwoli to uniknąć błędów formalnych, które – jak pokazuje statystyka – często zdarzają się wykonawcom.

Następny wiersz to umorzenie postępowania. Umorzenie postępowania następuje zazwyczaj z powodu cofnięcia odwołania. Wykonawcy czasem cofają odwołanie ponieważ nie są do końca pewni swoich racji. Czasem też stosują tzw. „straszaka”, czyli wnoszą odwołanie z góry wiedząc, że je wycofają w przypadku nieuwzględnienia przez zamawiającego.

Na potrzeby mojej własnej analizy wiersze 1, 2 oraz 3 traktuje łącznie. Tutaj lądują odwołania, które zawierają błędy formalne lub zostały wniesione ze świadomością, że nie zostaną merytorycznie rozpoznane. Takich odwołań łącznie jest 33%.

Kolejny wiersz (numer 4) to umorzone postępowanie – zarzuty uwzględnione przez zamawiającego. Znów mamy do czynienia z umorzeniem postępowania, ale tym razem nie dlatego, że wykonawca cofnął odwołanie. W tym przypadku to sam zamawiający po wpłynięciu odwołania uznał, że popełnił błąd. Tym samym przyznał rację odwołującemu i zmienił swoją decyzję. Dla mnie taka sytuacja jest praktycznie tożsama z uwzględnieniem odwołania przez KIO – odwołujący osiąga swój cel i zmienia decyzję Zamawiającego (musisz jednak pamiętać, że pod względem zwrotu kosztów korzystniejsze jest jednak uwzględnienie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą).

Na potrzeby mojej analizy sumuje wiersze 4 oraz 5 (wiersz 5 to odwołania uwzględnione przez KIO). W ten sposób otrzymujemy 36% odwołań – są to odwołania, w których wykonawcom udało się zmienić decyzję zamawiającego – bądź poprzez uwzględnienie odwołania przez zamawiającego, bądź przez KIO.

Ostatni wiersz to odwołania oddalone. Są to odwołania, które nie zawierały błędów formalnych, czyli zostały rozpatrzone merytorycznie, ale nie zostały uwzględnione ani przez zamawiającego, ani przez Krajową Izbę Odwoławczą. Takich odwołań było 31%.

Tym sposobem możemy trochę zmienić tabelkę:

LP Sposób rozpatrzenia Rozkład procentowy
1 Wykonawcy udało się zmienić decyzję zamawiającego 36%
2 Wykonawcy nie udało się zmienić decyzji Zamawiającego 31%
3 Inne 33%

Jeżeli rozważasz wniesienie odwołania do KIO, to mam nadzieję, że te statystyki będą dla Ciebie pomocne. Czy uważacie, że te statystyki są korzystne dla wykonawców?

Jak zwracać się do arbitra na rozprawie?

Przeglądając dzisiaj statystki bloga zauważyłem, że mój blog odnotował kilka wejść z wyszukiwarki google po wpisaniu hasła „jak zwracać się na rozprawie przed kio”.

Zaciekawionemu czytelnikowi (o ile czyta jeszcze bloga : )) odpowiadam – najlepiej zwracać się po prostu „Pani Przewodnicząca” lub „Panie Przewodniczący”, ewentualnie „Proszę Izby”.  Nie ma potrzeby, tak jak w sądzie, zwracać się „Wysoki Sądzie”, tak samo jak nie ma potrzeby wstawać, kiedy zwraca się do Izby (jedyny przypadek, kiedy należy wstać, to ogłaszanie wyroku).

Powodzenia na rozprawie!

Instrukcja wniesienia odwołania do KIO

Przyjmijmy, że mamy już gotową treść odwołania do Prezesa KIO. Wielu z Was zapewne zastanawia się co dalej. Procedura wysyłania odwołania niestety nie należy do najprostszych. Sytuację komplikuje jeszcze fakt, że nawet najdrobniejszy błąd może nas kosztować odrzuceniem odwołania. Dzisiaj opiszę Wam krok po kroku w jaki sposób wysłać odwołanie. Dzięki lekturze możecie mieć pewność, że uniknięcie niepotrzebnych problemów, a Wasze odwołanie zostanie merytorycznie rozpoznane przez KIO.

1)

Od odwołania należy uiścić wpis w wymaganej wysokości. Wysokość wpisu zależy w każdym przypadku od konkretnej sytuacji.

Wpis należy uiścić na konto Urzędu Zamówień Publicznych. Jako tytuł przelewu należy wskazać „Odwołanie do Prezesa KIO – [skrócona nazwa Zamawiającego] – [skrócona nazwa postępowania].

UWAGA – wpis należy uiścić przed terminem na wniesienie odwołania. Termin na wniesienie odwołania zależy w każdym przypadku od konkretnej sytuacji. Nieuiszczenie wpisu lub uiszczenie go po terminie będzie skutkowało odrzuceniem odwołania. Po uiszczeniu wpisu należy wydrukować dwie kopie potwierdzenia przelewu oraz dołączyć je do odwołań.

2)

Należy wydrukować treść odwołania dwa razy (jeden komplet będzie przeznaczony dla Zamawiającego, drugi będzie przeznaczony dla Prezesa KIO) oraz podpisać oba egzemplarze na końcu. Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podpisujesz odwołania osobiście. W przypadku spółki prawa handlowego odwołania podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki (wspólnik, odpowiedni członek zarządu). Odwołanie może podpisać także inna osoba jako pełnomocnik. W takim przypadku należy przygotować oraz podpisać odpowiednie pełnomocnictwo. Ponadto w takim przypadku należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Opłatę należy uiścić na konto Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Jako tytuł przelewu należy wskazać opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla [Imię i nazwisko Pełnomocnika] Odwołanie do Prezesa KIO – [skrócona nazwa Zamawiającego] – [skrócona nazwa postępowania].

3)

Do każdego kompletu wydrukowanych odwołań należy załączyć:

  • wydrukowane potwierdzenie przelewu wpisu;
  • odpowiednie dokumenty rejestracyjne. Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest to wydruk z CEIDG. W przypadku spółki prawa handlowego jest to kopia KRS. Dokumenty rejestracyjne należy na każdej stronie potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę, która podpisuje odwołanie;
  • jeżeli odwołanie wnosi pełnomocnik – odpowiednie pełnomocnictwo.

UWAGA – pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale (nie może to być kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez odwołującego, musi to być koniecznie oryginał lub kopia notarialnie poświadczona);

  • jeżeli odwołanie wnosi pełnomocnik – wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
  • jeżeli powoływane są dowody – odpowiednie dowody. Dowody należy na każdej stronie potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę, która podpisuje odwołanie.

4)

Pierwszy komplet odwołań należy wysłać do Zamawiającego. Najlepiej zeskanować całość jednego podpisanego kompletu odwołania i wysłać je Zamawiającemu najpierw pocztą elektroniczną, a później drogą pocztową.

UWAGA – odwołanie wraz ze wszystkimi załącznikami musi zostać doręczone do Zamawiającego przed terminem na wniesienie odwołania. W przypadku wysyłki pocztą nie jest wystarczające samo nadanie przesyłki w terminie. W terminie odwołanie wraz ze wszystkimi załącznikami musi zostać dostarczone do Zamawiającego. Dlatego należy je wysłać e-mailem na adres e-mail wskazany w treści odwołania (wówczas dotrze ono na czas), a pocztą jedynie pomocniczo. Nie dostarczenie odwołania Zamawiającemu w terminie na wniesienie odwołania wraz ze wszystkimi załącznikami skutkuje odrzuceniem odwołania. Treść e-maila do Zamawiającego powinna być następująca (należy uzupełnić odpowiednio miejsca w nawiasach kwadratowych):

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu [Nazwa Odwołującego], na podstawie art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przesyłam kopię odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w prowadzonym przez Państwa postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: [Nazwa postępowania].

Odwołanie wraz z załącznikami liczy [Liczba stron odwołania wraz z załącznikami] stron. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości elektronicznej wraz z załącznikiem.

Jednocześnie informuję, że odwołanie zostanie dzisiaj również wysłane do Państwa w formie papierowej za pośrednictwem poczty kurierskiej.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko wysyłającego e-mail]

Do e-maila jako załącznik należy dodać zeskanowany jeden komplet odwołania (wraz ze wszystkimi załącznikami).

5)

Wysłany e-mail należy wydrukować i dołączyć do drugiego kompletu odwołań (kompletu przeznaczonego dla Prezesa KIO). E-mail należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę, która podpisuje odwołanie.

6)

Drugi komplet odwołania (komplet przeznaczony dla Prezesa KIO) trzeba wysłać na adres Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa.

UWAGA – odwołanie musi zostać dostarczone do adresata przed upływem terminu na wniesienie odwołania. Nie jest wystarczające samo nadanie na poczcie z zachowaniem terminu. Odwołanie do Prezesa KIO należy wysłać więc co najmniej jeden dzień roboczy wcześniej kurierem z gwarantowanym dostarczeniem następnego dnia. Odwołanie można wysłać również w formie elektronicznej przez platformę EPUAP, jeżeli dysponujesz bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jeżeli odwołanie zostanie dołączone do adresata po terminie na wniesienie odwołania, odwołanie zostanie odrzucone.

To tyle, jeżeli chodzi o wysłanie odwołania. Teraz pozostaje czekać na wyznaczenie przez KIO terminu rozprawy i przygotowywać na nią strategię. Powodzenia!

Page 2 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén